Město nechalo odstranit z Ohrady a Rokytnice autovraky, následovat budou další

11.11.2020 11:08

VSETÍN - Na dlouhodobě odstavená nepojízdná vozidla a autovraky, jež v ulicích a na sídlištích Vsetína blokují desítky parkovacích míst, se v posledních měsících výrazněji zaměřují pracovníci radnice a strážníci městské policie.
„Nahrává jim v tom novela zákona, kterou letos schválily obě komory parlamentu, a na jejímž základě obce získaly více možností, jak se autovraků z ulic zbavit. Jeden takový byl odstraněn v pondělí 7. září, druhý ve čtvrtek 5. listopadu a další budou následovat,“ sdělila tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
Strážníci podle jejich ředitele Patrika Peciny při hlídkové činnosti mapují autovraky pravidelně. „Zaměřujeme se na vozy, které jsou v řádech měsíců odstaveny na jednom místě, přičemž postrádají registrační značku, jsou poškozené nebo mají dlouhodobě propadlou technickou kontrolu,“ uvedl Pecina. „V případě, že podle registrační značky či VIN kódu, tedy čísla karoserie, dohledáme majitele takového vozu, vyzýváme jej k podání vysvětlení a řešíme s ním nápravu. Jestliže vlastníka zmíněnými způsoby dohledat nelze, výzvu k podání vysvětlení umisťujeme přímo na automobil,“ dodal ředitel.
Pokud majitel vozu nápravu nesjedná, městská policie předává věc k řešení pracovníkům odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice. „Ti nechají zpracovat znalecký posudek, který stanoví, zda je vozidlo způsobilé silničního provozu či nikoliv. Pokud posudek označí vůz za nezpůsobilý provozu a tedy za autovrak, zahájí oddělení dopravy městského úřadu řízení o jeho odstranění. Za tímto účelem opět oslovuje majitele automobilu. Jestliže ten v zákonné lhůtě na výzvu nereflektuje, radnice zajistí odtažení vozu a jeho ekologickou likvidaci. Náklady jsou pak vymáhány po vlastníkovi auta,“ popsal průběh procesu starosta Jiří Růžička.
V posledních týdnech tak nechalo město odtáhnout a zlikvidovat několik dlouhodobě odstavených autovraků. „Víme o několika desítkách dalších dlouhodobě odstavených vozidel, která hodláme také průběžně řešit,“ konstatoval starosta. 
 V případě dlouhodobě odstavených vozidel se jedná o taková vozidla, která nevykazují známky vraku, mají však propadlou technickou kontrolu. Za odstavení vozidla s propadlou technickou kontrolou hrozí provozovateli pokuta až do výše 300 tisíc korun.
Provozovatelé dlouhodobě odstavených vozidel , tedy vozidel s propadlou technickou kontrolou, budou vyzváni k odstavení vozidel mimo pozemní komunikaci a ke zjednání nápravy, tzn. k provedení technické kontroly vozidla.
„Nebude-li výzva ze strany provozovatelů vozidel respektována, je město Vsetín oprávněno tato dlouhodobě odstavená vozidla přesunout na odstavnou plochu do areálu Technických služeb města Vsetína na náklady provozovatele. Nevyzvedne-li si provozovatel toto vozidlo, může být v souladu se zákonem o pozemních komunikacích prodáno ve veřejné dražbě. Pokud se nepodaří vozidlo ve veřejné dražbě prodat, bude ekologicky zlikvidováno,“ zdůraznila tisková mluvčí radnice.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Vsetín