Město dokončilo druhou etapu revitalizace zeleně ve Štěpnicích

14.07.2018 08:12

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Cílem projektu bylo řešení nutných opatření a doplnění části kosterních dřevin a taktéž zlepšení biodiverzity dané lokality. „Díky výsadbě mladých dřevin dojde k dlouhodobé stabilizaci části území, posílí se ekologická stabilita, zvýší se pestrost porostů a tím i prostor pro posílení biodiverzity tohoto území. Projekt navázal na zpracované Hodnocení stavu stromů (2015) a Urbanisticko-architektonickou studii sídliště Štěpnice (2016), které sloužily jako podklad k realizaci projektu,“ uvedl tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Podle mluvčího skáceno bylo celkem 136 stromů, z toho 31 na povolení – kvůli obvodu většímu než 80 cm, vysazeno bylo 64 nových stromů a 1508 keřů. Na části ponechávaných dřevin byla navržena různá pěstební opatření - bezpečnostní, výchovný či zdravotní řez a jiné. Nové výsadby zčásti doplní stávající aleje, které lemují páteřní komunikaci v území, zčásti prostory vnitrobloků.

„Součástí projektu bylo i založení nového trávníku na plochách poškozených při kácení dřevin, a to o celkové ploše 2,1 ha,“ dodal Jan Pášma.

Projekt pod názvem Revitalizace zeleně sídliště Štěpnice – 2. etapa byl schválen ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Realizace projektu proběhla od 8. února do 30. června 2018. Zhotovitelem díla byla firma FLORSTYL s.r.o. Kunovice, s celkovou vysoutěženou cenou 2 295 tis. Kč vč. DPH. Až 60 % ze způsobilých nákladů pokryla dotace z OPŽP. Druhá etapa tak úspěšně navázala na první etapu, která proběhla v roce 2017 a která byla rovněž podpořena v rámci OPŽP.

Vlastimil Langer
Foto: www.mesto-uh.cz