Město chystá další fázi regenerace sídliště Luh

22.01.2020 12:14

VSETÍN - Regenerace sídliště Luh bude v letošním roce pokračovat předposlední šestou etapou. Město na její realizaci obdrželo příslib dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení.

S regenerací sídliště Luh započalo město v roce 2015 a postupně až do současnosti tedy realizovalo pět etap. Proinvestováno během nich bylo více než 40 milionů korun. První tři etapy podpořilo dotací Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a to v souhrnu částkou 12 milionů korun. V letech 2018 a 2019 město na státní podporu nedosáhlo ať už z důvodu nevypsání dotační výzvy či nedostatečné alokace finančních prostředků.

Pro rok 2020, na který plánuje šestou etapu regenerace Luhu, radnice obdržela příslib dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. „Činit může až 4,8 milionu korun, přičemž ale pokryje maximálně polovinu uznatelných nákladů,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že město aktuálně již vybralo dodavatele stavby. Je jím společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., která uspěla ve veřejné soutěži s nabídkovou cenou 7,39 milionu včetně DPH.

Vítězná firma by měla se stavebními pracemi začít v průběhu dubna letošního roku a na jejich provedení má podle smlouvy 200 dní. „Šestá etapa bude zahrnovat stavební úpravy stávající místní komunikace a chodníku na ulici Technická a chodníku na ulici Svornosti. Dále je její součástí výstavba parkovacích stání na ulici Svornosti, a to včetně příjezdové komunikace k nim, dopravního značení a vybudování železobetonové opěrné zdi. Samozřejmostí je také oprava ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad,“ vyjmenoval starosta Růžička, podle nějž by v roce 2021 měla regeneraci sídliště Luh uzavřít finální sedmá etapa.

 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Vsetín, Michal Horský