Město chce využít lokalitu pod sportovní halou, vyhlásilo výzvu veřejnosti

03.12.2019 15:46

ZLÍN – Statutární město Zlín vyhlašuje výzvu k podání návrhů na budoucí využití území ulice Březnická pod sportovní halou. Návrhy mohou podat veřejné instituce, stát, investoři ale i široká veřejnost. Cílem je nasbírání takových záměrů, které ve své vzájemné provázanosti umožní vytvořit polyfunkční stavební soubor, který se vhodně začlení do městské struktury a bude přínosem rozvoje města. „Město má dlouhodobě zájem na vyřešení využití rozvojového území vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U zimního stadionu a sportovní halou. Jedná se o stavebně nevyužité plochy, dosud sloužící pouze dopravě. Dlouhodobě jsme připravovali a vykupovali pozemky pod plánovaným obchodním komplexem, tzv. Kaskádou. A majetkově vyčistili toto území pro potřeby města a naplánovali dopravní řešení vč. křižovatky Mostní - Březnická. Nyní nastává etapa číslo II, kdy záměr využít tyto plochy, můžeme nechat zpracovat architektům a urbanistům,“ sdělil náměstek primátora města Zlína Miroslav Adámek. Navržené záměry vyhodnotí z pohledů přínosů pro rozvoj města odborná komise města a následně budou podkladem pro vyhlášení urbanistické soutěže na celé rozvojové území. Nový urbanistický soubor by tak měl vhodně doplnit strukturu města funkčně i prostorově. Toto místo by se mělo stát časem velmi atraktivní částí městského centra a poskytnout i občanskou vybavenost Zlíňanům a zejména čtvrti Letná. Město otevírá výzvu jak svým obyvatelům ve smyslu podnětů a návrhů k řešení některých lokálních záležitostí, tak především veřejným i soukromým subjektům, které by měly zájem realizovat některé ze svých stavebních záměrů v centru krajského města.

Rudolf Maňas

Ilustrační foto: Archiv KNZ

Zdroj: Magistrát města Zlína