Memorandum o řešení problematického silničního křížení v Kunovicích podepsal kraj s partnery

14.06.2020 08:36

ZLÍNSKÝ KRAJ – Společný zájem na řešení problematiky související s dlouhodobým přetížením mimoúrovňového křížení silnic v Kunovicích vyjádřili v pátek 12. června na krajském úřadě podpisem memoranda zástupci Zlínského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR a měst Uherské Hradiště a Kunovice.

„Všichni jsme si vědomi toho, že mimoúrovňové křížení silnic v Kunovicích je dlouhodobě neúnosně dopravně přetížené. Problémy, které zde vznikají, jsou tak velké, že je musíme řešit tímto způsobem. Když se nám to podaří, bude to úleva pro mnoho desítek tisíc obyvatel,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

Možností, kterou všechny strany preferují, je vybudování dalšího mimoúrovňového křížení silnice a nově vybudované komunikace, která bude spolu se sítí stávajících místních komunikací zajišťovat druhé dopravní spojení měst Uherské Hradiště a Kunovice včetně dopravní obslužnosti přilehlých částí obou měst. 

„Signatáři memoranda se zavázali společně vyvíjet aktivity vedoucí k překonání technických, finančních a organizačních problémů spojených s přípravou a realizací. Vytvořena již byla pracovní skupina složená ze zástupců všech stran, na jejíchž jednáních bude společně vyhodnocován postup realizace jednotlivých záměrů,“ sdělila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Města Uherské Hradiště a Kunovice budou investorem části přípravy záměrů na svém katastru, vedoucí k pravomocnému územnímu rozhodnutí, včetně majetkoprávního vypořádání. Po předložení pravomocného územního rozhodnutí bude Zlínský kraj pokračovat v nezbytných krocích pro vydání stavebního povolení a realizaci jednotlivých etap stavby, zatímco Ředitelství silnic a dálnic podnikne vše potřebné k vydání stavebního povolení a realizaci stavby sjezdových ramp:
Po úspěšném dokončení přípravy bude realizace stavby závislá na možnostech získání finančních prostředků z evropských fondů a spolufinancování z veřejných zdrojů.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj