Mateřské školy ve Zlíně se znovu otevřou

11.05.2020 07:26

ZLÍN – Krizový štáb statutárního města Zlína rozhodl, že se Mateřské školy zřizované městem opět otevřou v pondělí 18. května, tedy o týden dříve, než bude otevřen I. stupeň základních škol.

„Původně jsme chtěli školky otevřít v termínu otevření I. stupně základních škol, ale na základě podnětů rodičů jsme se rozhodli, že školky otevřeme již od 18. 5. Dřívější termín nebyl možný skrze zápisy, které mají proběhnout v příštím týdnu. Zároveň plánujeme přes prázdniny rozšířený provoz školek i školních družin,“ uvedl primátor města a předseda krizového štábu Jiří Korec.  

„Aby byl návrat dětí do mateřských škol bezpečný jak pro ně samotné, tak i pro jejich rodiče
a v neposlední řadě také pro všechny zaměstnance MŠ, je nutno dodržovat pokyny
a doporučení uvedená v dokumentu Ministerstva školství,“ zdůraznil tisková mluvčí zlínskiého magistrátu Tomáš Melzer.
V souvislosti s obnovením provozu mateřských škol vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokument Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Nejdůležitější z pokynů či doporučení jsou následující:
Při cestě do školy a ze školy zakrýt ústa a nos ochrannými prostředky,
dodržovat odstup dva metry,
minimalizovat velké shromažďování osob před školou,
po přezutí a převlečení si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem,
nevodit do MŠ děti s příznaky COVID-19,
důkladně si mýt ruce před zahájením stravování (děti si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani sami příbory.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce následující prohlášení, písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
„Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. MŠ zajistí zvýšenou četnost úklidu a dezinfekce, větší část pobytu venku v areálu MŠ, časté větrání a další nařízení, která jsou uvedena ve zmíněném dokumentu Ministerstva školství. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí,“ dodal mluvčí zlínského magistrátu.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína