Mateřské školy v Rožnově se znovu otevřou 13. května

11.05.2020 09:28

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Znovuotevření mateřských škol v Rožnově pod Radhoštěm ve středu 13. března schválil Rada města. Bude však nutné dodržovat zpřísněná hygienická a další opatření. Jestli děti do školky nastoupí, záleží na rodičích.

„Ke konci dubna se na vedení města začalo obracet čím dál tím více rodičů dětí, kdy má město v plánu znovu školky otevřít. Na základě těchto požadavků vzniklo dotazníkové šetření mezi rodiči dětí, které navštěvují rožnovské mateřinky?“ informovala tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková. „Chtěli jsme hlavně znát potřebu rodičů, pro ně a jejich děti školky zřizujeme. V dotazníku jsme se snažili zjistit, kdy rodičům vyhovuje školku otevřít a rodičům jsme nabídli tři termíny. Chtěli jsme také vědět, jestli se rodiče budou o nástupu do školky rozhodovat podle nároku na ošetřovné,“ uvedl místostarosta Jan Kučera.
Rodiče, kteří dítě umístí do školky, o ošetřovné přijdou, pokud doma nemají školáka, který ještě do školy nenastoupil. „Pokud si rodič dítě doma nechá a podepíše prohlášení, že dítě není v optimálním zdravotním stavu pro nástup do školky, ten o nárok na ošetřovné nepřijde,“ doplnil místostarosta Jan Kučera.

Provoz školek bude v běžných časech před stavem nouze. Budou fungovat zvýšení hygienická opatření. „Ředitelky školek si chystají desinfekce, bude častěji větráno, minimálně jednou denně bude proveden úklid a desinfekce. Děti budou, dle možností, trávit co nejvíce času venku na školních zahradách,“ upřesnil Jan Kučera.

V polovině března byly mateřské školy zřizované městem uzavřeny z důvodu poklesu návštěvnosti dětmi pod pět procent a bylo tomu tak více než měsíc. Rožnovské mateřinky navštěvuje 558 dětí a rozhodnutí o znovu nástupu zůstává na rodičích.
Vláda a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydali manuál pro zajištění provozu mateřských škol, podle kterého je nutné se řídit. Spadají zde například zpřísněná hygienická opatření, minimalizace shromažďování dětí před prostory školek či pravidelné větrání vnitřních prostor. V pondělí 11. května budou vydány podmínky provozu mateřských školek 1. máje 1153, 5. května 1527, Na Zahradách a Radost.

Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Rožnov
Ilustrační foto: Archiv KNZ