Mateřinka na Ohradě dostane nový kabát

07.06.2020 12:23

VSETÍN - Už letos na podzim bude mít budova mateřské školy na Ohradě novou líbivou fasádu. Díky zateplení se také výrazně sníží energetická náročnost objektu. Práce budou zahájeny na počátku letních prázdnin a dokončeny na konci října.

„Rekonstrukce pláště budovy bude spočívat v zateplení obvodového pláště a střechy, výměně oken a dveří a instalaci systému nuceného větrání pomocí vzduchotechnických jednotek se zpětným získáváním tepla. Součástí zakázky je také zastřešení terasy pomocí ocelové konstrukce zasklené bezpečnostním sklem. Tento prostor využívají klienti domova pro seniory, který v části budovy mateřinky provozuje vsetínská Diakonie,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Zahájení stavebních prací je naplánováno na 1. července. „Školka zůstane po dobu letních prázdnin uzavřena, ale dle uzavřené smlouvy by měly být její vnitřní prostory po provedené výměně oken předány zpět do užívání v termínu, který by umožnil její znovuotevření od počátku září,“ řekl místostarosta pro školství Tomáš Pifka.
„Práce na fasádě a střeše budou pokračovat až do konce října. Ty však už nebudou provoz školky omezovat,“ dodal místostarosta.

S určitým omezením však musí počítat domov pro seniory sídlící v přízemí objektu. Po nezbytně dlouhou dobu výměny oken v jednotlivých pokojích bude nutné zabezpečit přesun klientů do provizorního ubytování přímo v budově. „Bude tedy důležitá součinnost s provozovatelem domova,“ upozornil Pifka.

Veřejnou zakázku na realizaci tohoto projektu vyhrála společnost Navláčil stavební firma, s. r. o. ze Zlína, která nabídla nejnižší cenu ze všech 13 účastníků soutěže. „Celý projekt bude stát necelých devět milionů korun bez DPH, přičemž dotace z Operačního programu Životní prostředí na části týkající se zateplení a snížení energetické náročnosti objektu, kterou se nám podařilo získat, dosáhne 2,6 milionu korun,“ sdělil starosta Jiří Růžička.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Vsetín