Malý nadjezd je opět průjezdný

23.11.2020 13:30

VSETÍN – Po téměř roční uzavírce je odpátku 20. listopadu obnoven provoz na „malém nadjezdu“ spojujícím sídliště Trávníky a Rybníky. Spolu s jeho opravou došlo i k obnově asfaltového povrchu na nájezdových rampách k mostu. Celá akce si vyžádala z městského rozpočtu 6,5 milionu korun včetně DPH.
„K uzavření hojně využívané spojnice mezi zmíněnými sídlišti došlo loni v prosinci na základě mostní prohlídky, která odhalila závažné závady na její konstrukci. Město následně zahájilo kroky, které měly vést k co nejrychlejší opravě a opětovnému uvedení mostu do provozu,“ sdělila tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Jsem rád, že se nám podařilo se Správou železnic vyjednat v krátkém čase výluky dopravy na železniční trati tak, aby mohlo dojít k pracímna spodní části mostu, a také vybrat vhodnou zhotovitelskou firmu,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že znovuotevření mostu přinese snížení dopravní zátěže především na křižovatce u „Shellky“.
„Souběžně s projektovou přípravouopravy mostu jsme začali také pracovat i na přípravě stavby zcela nového širšího mostu, který umožní obousměrný provoz. Studii již máme hotovu a během následujícího roku a půl bychom chtěli získat stavební povolení. Na samotnou stavbu pak budeme žádat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by mohla pokrýt až 100 procent nákladů,“ vysvětlil plány města starosta a dodal, že nový most by mohl ten původní nahradit během pěti let.
Právě dokončenou opravu „malého nadjezdu“ zahájila firma FIRESTA-Fišer z Brna, která se stala vítězem výběrového řízení, v polovině září. Spočívala v pracích na spodní stavbě mostu, kde byla provedena sanace středových podpěr a spodního líce nosné konstrukce. Rozsáhlé práce probíhaly také z horní strany nadjezdu, kde přibyla kotvená železobetonová monolitická spádová deska, provedena byla také nová hydroizolace. Úprav se dočkaly železobetonové římsy, došlo k osazení obrubníků na komunikaci, položena byla nová vozovka včetně podkladových vrstev a opraveny byly i zábradlí.
„Vzhledem k neutěšenému stavu nájezdových ramp k mostu ze strany Rybníků i Trávníků radní následně přikročili k rozšíření zakázky o jejich opravu a položení nové živičné vozovky, čímž došlo k navýšení původně vysoutěžené ceny 5,8 milionu korun včetně DPHna celkových 6,5 milionu korun,“ dodala mluvčí.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Vsetín