Lidé mohou na radnici podepsat petici proti omezování péče v nemocnici

10.04.2018 20:27

KROMĚŘÍŽ - Občané Kroměřížska mohou podpořit zachování stávajícího rozsahu lékařské péče v Kroměřížské nemocnici a.s. podpisem petice. Archy jsou umístěné v přízemí historické budovy radnice, na podatelně v budově C na třídě 1. máje a také v budově B městského úřadu na Husově náměstí na oddělení, kde se vyřizují občanské průkazy a pasy. „Podpisem petice mohou občané vyjádřit nesouhlas se změnami, které chystá v nemocnici Zlínský kraj a které jsou pro ni likvidační,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Petiční výbor v textu, který je kompletně na webu www.zachranme-nemocnici.cz, vyjadřuje znepokojení z chystaných změn. Podle něj by zásadním změnám ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje měla předcházet podrobná odborná diskuse za účasti zástupců dotčených obcí. Týká se to větších organizačních změn, jako jsou rušení, přesuny a slučování oddělení či změny místa a rozsahu poskytování pohotovostních služeb.

Debatu o změnách v krajském zdravotnictví odstartoval rozhovorem v tisku loni v prosinci hejtman Jiří Čunek. Zmínil v něm možné rušení porodnice v Kroměříži i některých dalších oddělení nemocnice. Tyto informace se objevily i v pracovním dokumentu hejtmanství. Na únorovém zasedání pak dostali krajští zastupitelé materiál Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020. Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic založených Zlínským krajem, v ní na 23 stranách píše o koncentraci většiny důležitých oborů do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně.

V kroměřížské nemocnici by sice podle této „koncepce“ měla být nakonec zachována porodnice, skončí však údajně dětské lůžkové oddělení. „Další dosud samostatné obory by měly mít společný lůžkový fond. Týká se to třeba chirurgie, urologie, gynekologie a ortopedie a také interny, neurologie a plicního oddělení. Čunek později uvedl, že zmíněný materiál bude ještě dopracován. Jeho nová podoba by měla být představena na semináři na krajském úřadě 16. dubna,“ specifikoval tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Podle mluvčí hejtmanství Adély Kousalové jsou na seminář kromě zastupitelů Zlínského kraje pozváni i poslanci a senátoři, představitelé měst, ve kterých sídlí nemocnice Zlínského kraje, zástupci sdružení lékařů i odborových organizací lékařů a sester. „Bohužel, zatím žádné podklady pro jednání nemáme. Nevíme tak, co v konečné verzi krajem připravované koncepce je, a proto se ani na jednání nemůžeme předem připravit,“ konstatoval Němec. Materiál by mělo krajské zastupitelstvo projednávat 23. dubna.

Kroměřížská radnice se proti změnám v nemocnici avizovaným zmíněnou „koncepcí“ ohradila v únoru. V usnesení zastupitelé žádali hejtmana Čunka a členy krajského zastupitelstva o zachování dostupné lékařské péče v Kroměřížské nemocnici, a. s., ve stávajících oborech pro všechny obyvatele regionu. Žádali také o přepracování materiálu Základní směry řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020 a o přizvání zástupců města a odborné lékařské veřejnosti k tomuto procesu. V březnu se stejně vyjádřili i starostové měst a obcí na Kroměřížsku. „Je smutným faktem, že na žádný z našich dopisů hejtman dosud nereagoval,“ uzavřel Němec.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ