Letní provoz v MHD zůstane ve Zlíně až do konce srpna

29.05.2020 08:22

ZLÍN – Letní provoz městské hromadné doprav, který byl ve Zlíně zaveden zůstane mimořádně v polovině března, zůstane v platnosti až do konce srpna. Rozhodli o tom členové Rady města Zlína.
„Nepředpokládá se, že by se množství cestujících ve vozidlech MHD do června vrátilo k původnímu stavu před koronavirovou krizí,“ uvedl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. 
Na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby Rada města Zlína každoročně předem schvaluje rozsah provozu MHD na dopravní rok. Dopravním rokem je období od 1. července příslušného roku do konce června následujícího roku. Rozsah provozu MHD na dopravní rok je vymezován jednotlivými linkami MHD a jízdními řády.
„Vzhledem k aktuální pandemické situaci související s nemocí COVID-19 a vyhlášenému nouzovému stavu bylo na základě příslušného nařízení vlády rozhodnuto krizovým štábem statutárního města Zlína o omezení rozsahu provozu MHD po dobu trvání nouzového stavu, a to tak, aby byl provoz MHD realizován podle jízdních řádů odsouhlasených pro období letních prázdnin. Protože ještě i po skončení nouzového stavu přetrvává výrazný pokles počtu cestujících v MHD, je z hlediska ekonomické optimalizace nákladů vhodné ponechat nadále snížený rozsah provozu MHD podle letních jízdních řádů až do 31. srpna,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.
„Jsme dohodnuti s DSZO na průběžném pořizování průzkumů obsazenosti vozidel MHD a ověřování, zda je kapacita provozu MHD podle tzv. letních jízdních řádů pro cestující dostatečná. Kdyby někde vznikla potřeba posílení, bude ji DSZO operativně řešit. Pokud by posilových spojů mělo být moc, tak po dohodě by DSZO mohlo do tří dnů přejít na běžné jízdní řády. Zatím se však ukazuje, že dokud se plně neobnoví výuka ve všech školách, a to bude až od dalšího školního roku, počty cestujících nebudou tak vysoké, aby to vyžadovalo návrat k běžným jízdním řádům pro pracovní dny,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.
Vlastimil Langer
Zdroj: Magistrát města Zlína
Foto: Vlastimil Langer