Kyselovice mají novou silnici se zpomalovacími ostrůvky

13.12.2017 09:30

ZLÍNSKÝ KRAJ - Ve dvou úsecích o celkové délce přes půl kilometru opravili silničáři během letních a podzimních měsíců vjezd a výjezd v průtahu Kyselovic na Kroměřížsku. Náklady dosáhly 12,6 milionu.
Předmětem díla byla rekonstrukce dvou částí silnice na vjezdu a výjezdu Kyselovic a tří zastávkových pruhů linkové osobní dopravy v průjezdním úseku obce. „První úsek se nachází na vjezdu do obce ze směru od Chropyně a je dlouhý 224 metrů, druhý úsek je na výjezdu z obce směrem na Přerov a má délku 312 metrů. Odvodnění je řešeno vpusťmi připojenými do stávající rekonstruované stokové sítě obce a do nové dešťové kanalizace. Na obou stranách Kyselovic se vybudovaly dopravní ostrůvky pro snížení rychlosti vozidel vjíždějících do obce. V průjezdním úseku obce byly vytvořeny tři zastávkové pruhy linkové osobní dopravy, dlážděné z žulové kostky,“ uvedla krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovala obec Kyselovice přeložku vodovodu, veřejné osvětlení, sjezdy, nástupní plochu zastávek linkové osobní dopravy. „Konečná cena za tuto zakázku činí 12,628 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba je financována z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce byly zahájeny 31. července 2017. Kyselovicemi prochází silnice II. třídy, která spojuje města Přerov a Chropyni. Denně tudy projede kolem 2 500 vozidel,“ dodala Renata Janečková.

Vlastimil Langer
Foto: www.rszk.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz