Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani lesům na Tlusté hoře

13.07.2020 15:45

ZLÍN - Areál městských lesů Zlín Tlustá hora je, tak jako zbytek republiky, postižen kalamitním výskytem kůrovce ve smrkových porostech.
„Jen v roce 2019 muselo být z tohoto důvodu vykáceno  cca 6 500 plnometrů dříví, což je téměř dvojnásobek ročního limitu těžby stanoveného před kalamitou. V letošním roce od ledna do května bylo vykáceno cca 2 750 plnometrů kůrovcového dříví a další vývoj zatím není optimistický,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. 

„Současně s těžbou probíhají i pěstební práce. Pro  uvedené období bylo použito k zalesnění  přes  41 000 ks nových stromků, převážně buků a dubů.  Mimo to se daří obnovovat les přirozeně bez umělé výsadby,“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast městské zeleně a životního prostředí.
Ve sledovaném období roku 2019 až dosud  Odbor městské zeleně eviduje do pěti hektarů ploch s přirozenou obnovou lesa  a v této praxi hodlá odbor nadále  pokračovat. Přirozeně se velmi dobře zmlazuje buk, javor, částečně i dub a v malém měřítku i jasan a je tedy naděje že v budoucnosti budou tyto lesy stabilnější  a zdravější.  
Pro posílení biodiverzity jsou ponechány na některých pasekách i hromady klestu, které již nejsou z hlediska kůrovce nebezpečné, ale mohou  být úkrytem pro užitečný hmyz.

„Vznikem rozsáhlých pasek na mnoha místech zůstaly v porostech nestabilní stěny, které, zvláště při bouřkách, mají velký potenciál k vývratům  a zlomům. Odbor městské zeleně proto upozorňuje návštěvníky lesa, aby dbali zvýšené opatrnosti a při zvýšené síle větru či bouřce do lesa vůbec nechodili,“ zdůraznil tiskový mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína