Kulatý stůl ve Vsetíně na téma ZEVO přinesl řadu otázek i odpovědí

21.12.2018 09:11

VSETÍN - Možná přestavba plynové kotelny Zásobování teplem Vsetín v Luhu na zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), jež je často nazývané spalovnou, je v posledních týdnech tématem častých diskusí mezi občany a příčinou nervozity.
„Vsetínská radnice proto v pondělí 17. prosince uspořádala ‚kulatý stůl‘, na který pozvala řadu odborníků na danou problematiku, ale také zástupce státní správy či případného investora. Ti po úvodních prezentacích čelili dotazům přibližně 150 občanů v hledišti velké zasedací místnosti radnice. Kdo nemohl přijít osobně, měl možnost sledovat debatu díky on-line přenosu na internetu,“ informoval Jiří Žůrek z vsetínské radnice.
Čelem k divákům v sále se posadili, kromě starosty Jiřího Růžičky, odborníci na problematiku likvidace odpadů, zástupci odborů životního prostředí z města i kraje, ředitel vsetínských Technických služeb či zástupce Zásobování teplem Vsetín a dodavatele technologie. „Pozvali jsme široké spektrum odborníků, aby poskytli informace, které by osvětlily, o co v záměru Zásobování teplem Vsetín jde,“ uvedl starosta Růžička, který přivítal i účast nezávislého ekologického konzultanta Jana Nezhyby.
Po úvodních prezentacích zástupců investora a odborníků na problematiku využití odpadů přišla řada na otázky z publika. Následná diskuse trvající přes dvě hodiny přinesla řadu zajímavých dotazů, na které se tázaní snažili odpovědět. 
„Z této diskuse byly cítit obavy lidí. Chci všechny ubezpečit, že nic není rozhodnuto, a o případné stavbě spalovny se bude ještě mnohokrát jednat,“ řekl starosta s tím, že velmi důležité pro přístup města k možné stavbě budou výsledky tzv. velké EIA, což je komplexní posouzení vlivu stavby na životní prostředí. 
„Rozhodnutí kraje požadovat velkou EIA vítáme, neboť přinese opravdu podrobné posouzení a řadu studií, jaké vlivy na životní prostředí by případná stavba měla. Investor se v rámci tohoto procesu musí také vypořádat se všemi vznesenými námitkami. Téma je tak stále otevřené,“ poznamenal Růžička, podle něhož nebylo toto setkání s občany zdaleka poslední. Také v rámci velké EIA totiž bude svoláno veřejné projednávání.
Starosta v rámci diskuse nevyloučil ani možnost vyhlášení referenda na téma spalovny, ale v současné době, pokud nebudou známy výsledky velké EIA, považuje tento krok za předčasný.
Vlastimil Langer
Foto: Jiří Žůrek