Kronikář Antonín Juříček ze Vsetína získal od hejtmana záslužné vyznamenání

04.07.2019 09:55

ZLÍNSKÝ KRAJ – Záslužné vyznamenání II. stupně jako výraz uznání a poděkování za celoživotní osobní přínos v oblasti historie, publicistiky a kronikářství Zlínského kraje obdržel Antonín Juříček ze Vsetína. Z rukou hejtmana Jiřího Čunka jej převzal v Domě kultury Vsetín v průběhu 44. ročníku Přeboru Vsetína v šachu.

„Práce kronikářů vyžaduje nesmírnou trpělivost a vytrvalost, je to mravenčí, dlouhodobá činnost. Kronikáře mnohdy není vidět, je skrytý někde v ústraní, ovšem zůstává po něm trvalá stopa ve formě zápisů v založeném a dlouhodobě vedeném artefaktu – kronice. Naprosto ojedinělým dílem v rámci naší republiky je kniha 100 let šachu na Valašsku, v níž Tonda Juříček zmapoval historii všech 53 šachových oddílů, které na Valašsku od roku 1906 až do roku 2006 působily,“ vyzdvihl úctyhodnou práci oceněného Antonína Juříčka hejtman Jiří Čunek. 

„V této obsáhlé publikaci zachycuje celé století sahající od dob Rakousko-Uherska až do současnosti. K dalším z významných počinů patří založení Pamětní knihy Juříčkova mlýna v roce 1971, která zachycuje tragický osud nacisty vypáleného obydlí. Pamětní knihu vedl až do roku 2015, kdy ji u příležitosti 70. výročí vypálení Juříčkova mlýna předal Obecnímu úřadu v Leskovci,“ připomněl hejtman.

Regionální publicista a znalec místní historie, šachový reportér, grafik, designér a spoluautor knihy 100 let šachu na Valašsku letos oslaví v polovině července své životní jubileum. Pro popularizaci šachu napsal stovky zpráv z nejrůznějších soutěží do celé řady místního tisku. Vedl několik kronik, z nichž sedmidílná kronika oddílu šachu obsahuje více jak 1 100 stran a je doplněna dalšími dvěma svazky fotodokumentace. Se svým bratrem Stanislavem zmapoval zdejší šachovou činnost od jejího počátku v roce 1906 až do roku 2006.

„Přál bych si, aby se i dnes našli takoví blázni a pustili se do mapování nejen šachového odvětví, ale i jiných, protože když tu danou oblast někdo zmapuje, je to už navždycky,“ poznamenal oceněný Antonín Juříček.
Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz