Kroměřížští lékaři píší hejtmanovi Zlínského kraje a členům zastupitelstva

15.01.2019 09:17

KROMĚŘÍŽ - Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé Zlínského kraje, vážení členové Valné hromady.

Dovolte nám, abychom za Místní organizaci Lékařského odborového klubu Kroměříž vyjádřili silné znepokojení nad současnými kroky hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Naše odborová organizace již dříve vyjádřila ostrý nesouhlas se záměry hejtmana Čunka týkající se Kroměřížské nemocnice. Nyní jsme se dozvěděli, že se chystá navrhnout Valné hromadě odvolání současné místopředsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice MUDr. Mergenthalové.
K tomuto činu nevidíme žádný objektivní důvod, neboť od té doby, co MUDr. Mergenthalová pracuje v představenstvu nemocnice, vykazuje tato výborné ekonomické výsledky, nemocnice je personálně stabilizovaná, získala certifikát v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče, je schopná navyšovat své investice a rozvíjí se po zdravotnické, organizační i finanční stránce.Z pohledu odborové organizace bylo veškeré jednání s MUDr. Mergenthalovou konstruktivní, pro obě strany přínosné a vždy ukončené dohodou k oboustranné spokojenosti. Na rozdíl od Krajské nemocnice Tomáše Bati,kde v současné době není sociální smír a není uzavřeno vyjednávání o kolektivní smlouvě.
Zdá se, že hejtmanovi nejde o dobré fungování nemocnice. Nabízí se pak otázka, o co mu vlastně jde?
Konstatování, že je paní ředitelka příliš spjata s nemocnicí nepovažujeme za validní důvod odvolání, neboť to je přesně ten důvod proč je tak dobrá
manažerka. Dobře totiž nemocnici zná, její slabá i silná místa, a proto také její dosavadní postup byl a je úspěšný.
Iracionální jednání hejtmana nás naplňuje obavami o budoucnost naší nemocnice, a proto nemůžeme mlčet.
Prosíme vás o velmi pečlivé zvážení takového kroku, který by mohl uvést zaměstnance nemocnice do obav a nejistoty a pacienty připravit o spokojené zdravotníky.

Předsedkyně Místní organizace LOK-SČL MUDr. Ivana Horková

Ilustrační foto: Archiv KNZ