Kroměřížské sociální služby ušetří na nájemném v městských prostorách

30.01.2020 12:42

KROMĚŘÍŽ - Poskytovatelé sociálních služeb, kteří ke svým činnostem využívají prostory v majetku města Kroměříže, od letošního roku ušetří na nájemném. „Pro všechny organizace bez rozdílu zřizovatele platí stejné zvýhodnění. Budou platit jen 20 procent z ceny v místě a čase obvyklé. Nejedná se o komerční činnost provozovanou za účelem dosažení zisku, ale o činnosti ve prospěch kroměřížských občanů odkázaných na sociální služby a tudíž je podpora města v tomto případě naprosto na místě,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Kroměřížské technické služby, které mají na starost správu městských budov, dostaly rozhodnutím radních za úkol uzavřít dodatky smluv se společností Podané ruce, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, společností Astras, Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Rodinným centrem Kroměříž, Pečovatelskou službou Kroměříž, Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž a Centrem služeb a podpory Zlín.

„Stejné procentuální zvýhodnění ve výši 20 % bude použito také u všech nově vzniklých nájemních smluv uzavřených mezi Kroměřížskými technickými službami a poskytovateli sociálních služeb, a to včetně městem zřízené příspěvkové organizace Sociální služby města Kroměříže.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Kroměříž, JanVondrášek