Kroměřížské školy provoz za mimořádných podmínek zvládají

29.05.2020 11:37

KROMĚŘÍŽ - Základní školy v Kroměříži se otevřely 11. května pro žáky devátých tříd, od 25. května pro celý první stupeň. Od stejného data jsou v provozu i školy mateřské.
„Účast žáků základních škol na výuce i přítomnost dětí ve školkách je dobrovolná. Záleží na rodičích, zda děti do školy pošlou. Každý z nich musí sám zvážit, zda je kontakt se spolužáky a pracovníky školských zařízení pro jeho dítko vhodný a bezpečný. Například na prvním stupni nastoupilo asi 60 procent žáků,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Ředitelé škol se řídí pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jak ale v praxi dodržet pravidla bezpečné výuky pro děti i zaměstnance škol je jen na nich. Důraz kladou již na organizaci přístupu dětí do školy, které by měly vstupovat různými vchody, ne najednou. Žáci také musí sedět po jednom v lavicích, ve třídě jich smí být maximálně 15, rozestupy je nutné dodržovat také v jídelně. V některých školách jsou dvoumetrové rozestupy vyznačeny páskami na podlaze, stoly či lavice, které není možné použít, označeny křížky.

Do Základní školy U Sýpek dochází z 204 žáků prvního stupně 90. „Organizace dne je sice složitá. Ustálené skupinky dětí z dopolední výuky se nám dělí na ty, kteří jdou na oběd, a později i ty, kteří zůstávají na odpolední program. Ale zvládáme to,“ uvedla ředitelka školy Eva Šílová a dodala, že se na děti se svými kolegy moc těšila.
„Na druhém stupni pokračuje výuka na dálku, jako tomu bylo dosud. Na prvním stupni je třeba spolupracovat s rodiči dětí, které se prozatím do školy nevrátily, a to třeba prostřednictvím online přenosu z hodiny ve škole. Řekla bych, že složitá situace měla i kladné dopady, třeba na chování žáků, na jejich zodpovědnost a spolehlivost, kde vidím velký posun,“ doplnila Šílová.

Základní škola Slovan má výhodu ve své rozlehlosti a více vstupech do objektu. Snadněji se tu tak dodržují pokyny, aby se jednotlivé skupinky dětí nepotkávaly. Ze 490 dětí navštěvujících třídy prvního stupně jich momentálně chodí do školy 318.
„Zatím zvládáme organizaci výuky bez problémů. Pokud by se do školy vrátili i žáci druhého stupně – jak se o tom uvažuje – museli bychom změnit systém. Problém by mohl nastat při stravování,“ řekl ředitel ZŠ Slovan David Klimek.
Na Slovanu myslí i na možnost, že by se situace kolem koronavirové nákazy zhoršila a výuka by se mohla vrátit do virtuální roviny. Pro vyučující proto připravili školení v oblasti informačních technologií.

Ani v žádné z dalších čtyř základních škol zřizovaných městem Kroměříži nenastaly při návratu dětí problémy s organizací výuky, byť bylo třeba promyslet detaily týkající se stravování nebo odpolední přítomnosti dětí ve školách.
„V ZŠ Oskol chodí na prvním stupni do výuky 229 dětí z 352, ZŠ Komenského vyučuje na prvním stupni 100 dětí ze 177. V zámoravské škole je každodenně přítomno ze 162 zapsaných 110 dětí a ZŠ Zachar navštěvuje momentálně 222 dětí z 311,“ dodal Jan Vondrášek, tiskový mluvčí kroměřížské radnice.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž