Kroměřížská otorinolaryngologie má nově zrekonstruované ambulance, pacientům nabízí větší komfort

15.02.2020 09:44

KROMĚŘÍŽ -  Příjemnější prostředí, snadnější objednávání a celkově větší komfort během vyšetření nabízí nově zrekonstruovaný ambulantní trakt Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Kroměřížské nemocnice. Pacientům slouží už od konce minulého roku, dnes jej ale zdravotnické zařízení slavnostně otevřelo za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a dalších hostů. Rekonstrukce probíhala pět měsíců od června minulého roku, na stavební úpravy a dovybavení ambulancí vynaložila nemocnice z vlastního rozpočtu více než 8 milionů korun.

„Kroměřížské otorinolaryngologické oddělení je nejlepším pracovištěm v tomto oboru ve Zlínském kraji, za což patří dík panu primáři Ivanu Párovi i celému jeho týmu. Zároveň v praxi dokazuje, že za kvalitní péčí neváhají pacienti dojet i na větší vzdálenost,“ řekl při dnešním slavnostním otevření ORL ambulancí hejtman Jiří Čunek. Pozici pracoviště nadregionálního významu si otorinolaryngologie v Kroměříži udržuje podle slov předsedy představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomíra Maráčka řadu let. „Patří tak mezi oddělení, která jednoznačně dokazují, že i v prostředí okresní nemocnice je možné poskytovat péči na úrovni srovnatelné s velkými specializovanými centry. Ve svých ambulancích oddělení ročně provede přes dvanáct a půl tisíce ošetření, pacienti i zdravotníci si lepší podmínky určitě zaslouží,“ podotkl Radomír Maráček. Podle ředitele a místopředsedy představenstva Kroměřížské nemocnice Petra Liškáře přesáhly celkové náklady na rekonstrukci ambulantní části Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku částku osm milionů korun. „Rekonstrukce zahrnovala projektovou dokumentaci, stavební práce, nové přístrojové vybavení a nábytek. Pevně věřím, že pacienti ocení větší komfort, který jim nové prostory nabízí,“ uvedl místopředseda. „Jsme také rádi, že audiologická vyšetřovna získala vedle větších prostor i moderní audiokomoru, která nahradila zastaralé vybavení. Jedná se o odizolovanou kabinu, která tlumí zvukové vlny z vnějšího prostředí. Pacient sedí uvnitř komory, kde se nachází přijímací panel a sluchátka spojená s vysílacím počítačovým systémem, který ovládá zdravotnický personál. Audiokomoru využíváme v diagnostice osob se sluchovým postižením, rovněž při preventivních a také pracovních prohlídkách,“ doplnil primář Ivan Pár. Ambulantní trakt Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Kroměřížské nemocnice sídlí v suterénu budovy L v areálu zdravotnického zařízení, přístupný je průchodem od pavilonu chirurgických oborů nebo vstupem do budovy L přímo z Havlíčkovy ulice.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: Nemocnice Zlínského kraje. Egon Havrlant