Kroměřížská nemocnice zakoupila osm EKG Holterů pro sledování srdeční činnosti

03.06.2020 07:50

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská nemocnice zakoupila osm nových EKG Holterů, přístrojů umožňujících zaznamenávat aktivity srdce pacienta po dobu 24 hodin. Za jejich pořízení zaplatila částku 400 tisíc korun.
„EKG Holtery se využívají jako doplněk klinického vyšetření. Napomáhají odhalení arytmií, to je rychlých nebo pomalých poruch srdečního rytmu,“ uvedl Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje.
„Pacient nosí přístroj upevněný na těle. Kromě toho si zaznamenává do speciální tabulky situace, kdy dojde ke zvýšení aktivity jeho srdečního svalu, například když sportuje nebo se třeba něčeho lekne. Tato spolupráce je pro nás velmi důležitá,“ upozornil Pavel Třeštík, primář Interního oddělení Kroměřížské nemocnice.
Údaje zaznamenané EKG Holterem během čtyřiadvacetihodinového sledování vyhodnotí ošetřující lékař ve velmi krátké době a poté nastaví nejvhodnější typ léčby. Možností je celá řada, od nasazení léků až třeba po lékařský zákrok v rámci elektrofyziologie nebo kardiostimulace.
„Až dosud využívala kardiologická ambulance nemocnice v Kroměříži čtyři EKG holtery. Protože byly na hranici své životnosti, došlo po zakoupení nových přístrojů k jejich vyřazení. Navíc se tak počet přístrojů, které mají lékaři v kardiologické ambulanci Kroměřížské nemocnice k dispozici a mohou je nabídnout pacientům, zdvojnásobil,“ dodal Zdeněk Dvořák.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje