Kroměřížská nemocnice i v době pandemie úspěšně nabírá zaměstnance a hospodaří s kladným výsledkem

18.10.2020 08:23

KROMĚŘÍŽ - Nejnižší míra zaměstnanecké fluktuace za posledních 10 let, špičková zdravotnická technika, hospodaření v zisku. Kroměřížská nemocnice se nachází v jednom z nejlepších období své 110 let dlouhé historie. Nic na tom nemění ani současná velmi komplikovaná epidemiologická situace.
„Prestiž naší nemocnice bezesporu roste. Daří se nám po odborné i ekonomické stránce, zvyšuje se zájem zdravotníků o práci u nás. Od roku 2010 jsme posílili o více než stovku pracovníků a stali jsme se tak největším zaměstnavatelem v okrese Kroměříž,“ konstatoval ředitel Kroměřížské nemocnice Petr Liškář. 
V letošním roce nastoupilo do nemocnice 16 nových lékařů. Tři na oddělení interny, což mimo jiné pomohlo vyřešit situaci vzniklou nástupy lékařek na mateřské dovolené, stejný počet na chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské oddělení, na ORL, urologii, ortopedii a radiodiagnostiku po jednom lékaři.
„Další dva noví lékaři nastoupí od prosince na plicní oddělení a internu. Příchody budou pokračovat i v příštím roce, hned na jeho počátku se neurologie dočká posily tří zkušených lékařů. A mohu ujistit, že s náborem zaměstnanců neustaneme, s každým zájemcem se rádi osobně setkáme,“ prohlásila Naděžda Bergmanová, personální náměstkyně Kroměřížské nemocnice.
V roce 2021 rozšíří řady zdravotníků i dva studenti šestého ročníku studia na lékařské fakultě, kteří zde budou působit v rámci stipendia. Jeden z nich nastoupí na internu se specializací na gastroenterologii, druhý bude působit na ARO. O náklady na jejich stipendijní program se nemocnice podělí se Zlínským krajem.
„Příchody obou studentů dokazují, že naše nemocnice je atraktivní i pro začínající kolegy. A to proto, že jim dokáže poskytnout perfektní zázemí a umožní jim získávat potřebné znalosti a zkušenosti. Je to dané také tím, že naši primáři jsou garanti akreditací pro další vzdělávání na svých odděleních,“ vysvětlila Naděžda Bergmanová.
Potěšitelné je, že kromě příchodů nových zaměstnanců se Kroměřížské nemocnici daří udržet i ty stávající. Fluktuace se pohybuje na0 velmi nízké hodnotě 8,5 procenta, což je nejméně za posledních deset let.
Nemocnici se daří i ekonomicky. Za rok 2019 měla zisk 27 milionů korun a poprvé ve své historii dosáhla také kladného parametru tzv. pracovního kapitálu. Daří se jí i v letošním roce, když v období leden - srpen hospodařila se ziskem 26,9 milionu korun.
„A to navzdory tomu, že z důvodu pandemické situace jsme nuceni omezovat provoz, a máme zároveň zvýšené náklady, protože jsme našim zaměstnancům vyplatili odměny nad rámec všech veřejně deklarovaných benefitů pro zdravotníky. Udělali jsme to ale rádi, odvádí skvělou práci.  V listopadu jim z dotace, dle příslušných dotačních podmínek, vyplatíme další mimořádné odměny ve výši 75 tisíc korun pro zdravotníka a 30 tisíc korun pro nezdravotníka,“ upozornil Petr Liškář.
Kladné hospodářské výsledky umožňují Kroměřížské nemocnici zásadně investovat do obnovy a modernizace. Mezi nejvýznamnější počiny z posledních let patří například dokončení přístavby pavilonu A, kde je umístěna nová magnetická rezonance a další diagnostické přístroje, a pracoviště ortoptiky. Souhrnně šlo o investici za 101 milionů korun a investorem byl Zlínský kraj, který je zakladatelem nemocnice.
„Pořízení magnetické rezonance vyšlo na 25 milionů korun, 85 % této částky pokryla dotace z programu IROP, zbylou část Kroměřížská nemocnice uvolnila z vlastního rozpočtu. Z něj zaplatila i pořízení moderní laparoskopické věže pro Chirurgické oddělení za téměř dva miliony korun, nebo rekonstrukci prostor Otolaryngologického oddělení za více než osm milionů korun,“ vyjmenoval Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje.
Jakého konkrétního hospodářského výsledku dosáhne Kroměřížská nemocnice za letošní rok nejde v tuto chvíli odhadnout, a to z důvodu druhé vlny pandemie onemocnění COVID-19, kvůli které bylo nutné omezit operativu. Zvyšují se také náklady na ochranné pomůcky pro zdravotníky a další personál.
„Odhad výsledku hospodaření není za této situace podstatný. Nejdůležitější je pro nás, abychom se dokázali kvalifikovaně postarat o naše pacienty. Na tomto místě je nezbytné vyzdvihnout zejména všechny zaměstnance plicního oddělení. Ti se pod vedením primářky Jany Pšikalové úspěšně zhostili nelehkého úkolu, kterým je starost o covid pozitivní pacienty. Pochvalu a poděkování si zaslouží i pracovníci dalších oddělení, která jsou postupně vyčleňována pro tyto pacienty, jmenovitě oddělení ošetřovatelské péče, urologie, interní JIP, ARO a další,“ vzkázal Petr Liškář.
Nemocnice v Kroměříži byla založena v roce 1910. Původně měla 30 zaměstnanců, nyní jich je 870. Péči poskytují pacientům na 21 odděleních, ať už v interních či chirurgických oborech, s vlastními laboratorními službami. Do její spádové oblasti patří cca 110 tisíc obyvatel.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje