Kroměříž zaměstnává ekologa, bude hájit zájmy občanů v oblasti životního prostředí

02.10.2020 07:35

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice zaměstnává ekologa. Zřízení této pozice schválila již dříve městská rada. Zastane ji Klára Halířová, která vystudovala mimo jiné i obor aplikovaná ekologie.
„Jsem přesvědčen, že ekolog na městském úřadě citelně chyběl. Bude město a jeho občany zastupovat v řízeních, která se týkají vlivu na životní prostředí,“ poznamenal místostarosta Vít Peštuka.
Správní řízení v oblastech týkajících se životního prostředí jsou často složitá a pro zajištění kvalifikovaného stanoviska za město vyžadují znalosti z různých 
oblastí životního prostředí i legislativy. „I proto trvalo nalezení vhodného kandidáta relativně dlouho,“ připomněl Peštuka neúspěšná výběrová řízení z podzimu loňského a z jara letošního roku.
Kromě zastupování v řízeních týkajících se vlivu na životní prostředí bude mít nová ekoložka například na starost také monitorování starých ekologických zátěží či plnění plánu odpadového hospodářství.
„Do její agendy patří i koncepce odkanalizování místních částí i problematických lokalit ve městě, koncepce kvality ovzduší ve městě, zlepšení komplexní péče o zeleň či zlepšení hospodaření města s vodou,“ uvedla Simona Prečanová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, kde je ekoložka zařazena.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Kroměříž