Křižovatku ulic Vodní, Trávník a Bartošova nahradí kruhový objezd

22.10.2020 07:46

ZLÍN - Vrcholí přípravy stavby nového dopravního řešení křižovatky ulic Vodní, Bartošova a Trávník, a to formou okružní křižovatky včetně doplnění tras pro pěší a cyklisty i jeho zatrolejování.
„Stavba má zabezpečit komfortní obsluhu území od osobních aut, vozidel veřejné dopravy, cyklisty až po chodce. Předpokládané finanční náklady stavby dosahují téměř 30 mil. korun,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.
V současné době je křižovatka řešena jako úrovňová bez usměrnění dopravních proudů.  Slouží pro průjezd vozidel z ul. Vodní na ul. Bartošova anebo na ul. Trávník, kde je umístěno autobusové nádraží. 
„Místo kapacitně nevyhovující křižovatky se vybuduje nová okružní křižovatka se dvěma přídavnými pruhy, tzv. bypassy, oba budou mezi ulicí Trávník a Vodní. Okružní křižovatka zajistí dostatečnou kapacitu pro průjezd osobní i hromadné dopravy včetně kloubových vozů MHD. Stávající pěší trasy budou rekonstruovány a doplněny o střední dělicí ostrůvky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů,“ přiblížil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
„V rámci realizace stavby bude velmi složitá koordinace dopravy. Projekt je nyní fázi podání žádost o změnu územního rozhodnutí, současně probíhá projektová příprava dokumentace pro získání stavebního povolení. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2021, dodal Michal Čížek.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto vizualizace křižovatky: Magistrát města Zlína