Křivský potok čeká omlazení břehových porostů

19.06.2020 13:50

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Na kontrolu Křivského potoka v místní části Podlesí se vydali zástupci města Valašské Meziříčí, odboru životního prostředí radnice a osadního výboru společně s Lesy ČR, Správa toků Vsetín, státní podnik.
„Jejich cílem bylo dohodnout kroky, které povedou k zajištění bezpečného průtoku i v případě vyšší hladiny či povodní,“ uvedl tiskový mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

Kontroloři se zaměřili na průtočnou kapacitu toku, rozsah naplavenin a dalších překážek či stabilitu břehů a množství náletových dřevin.
„Se správcem Křivského potoka, kterým jsou Lesy ČR, jsme se mimo jiné dohodli na tom, že zadá projektovou dokumentaci na odstranění nánosů a vzrůstajících dřevin od mostku u rodinného domu číslo popisné 411 až ke vstupní bráně do areálu fotbalového hřiště. Zároveň zadá projekt na odstranění břehového porostu mezi mostkem u hospody na Špici až k silnici,“ řekl Petr Křístek, vedoucí odboru životního prostředí radnice.
Plánována je také údržba a omlazení břehových porostů tak, aby nedošlo k ohrožení ekologicko-stabilizační funkce toku.
„Všechny tyto kroky mají za cíl uvést Křivský potok do takového stavu, aby bez obtíží dokázal pojmout větší objem vody například v případě lokálních povodní. Obdobné kontroly chceme za účasti správců toků a místních částí provést také v Hrachovci a Bynině,“uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová, která se prohlídky osobně účastnila.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Meziříčí