Krajští zastupitelé uctili památku svého kolegy a předchůdce – Vojtěcha Jurčíka

04.02.2019 17:34

ZLÍNSKÝ KRAJ – Jednání Zastupitelstva Zlínského kraje zahájil dnes hejtman Jiří Čunek oznámením, že zemřel Vojtěch Jurčík – člen Zastupitelstva Zlínského kraje v prvních třech funkčních obdobích činnosti krajské samosprávy v letech 2000 – 2012.

„Zastupitelé na výzvu hejtmana uctili památku svého kolegy – předchůdce minutou ticha.

Vojtěch Jurčík měl v historicky první krajské radě (v letech 2000-2004) na starosti regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství. Své místo obhájil i pro druhé volební období 2004-2008, kdy v Radě vykonával funkci statutárního náměstka hejtmana. I v dalším volebním období 2008-2012 byl Vojtěch Jurčík členem Zastupitelstva Zlínského kraje,“ přiblížila krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Vojtěch Jurčík z Holešova stál u zrodu kraje i úřadu a po dvě první volební období vykonával velmi úspěšně svoji funkci. Jeho zkušenosti zejména v odpadovém a vodním hospodářství z komunální úrovně i z podnikové praxe byly na regionální úrovni velmi cenné, stejně jako jeho vztah k zemědělství. V jeho době vznikly programy na podporu regionálních výrobců potravin, byl realizován projekt Agrární komory Zlín a vznikla regionální značka kvality potravin Perla Zlínska. Bylo to období velmi důležité, vznikaly zásadní koncepční dokumenty rozvoje kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství,“ vzpomíná na dobu působení Vojtěcha Jurčíka v krajské radě Alan Urc, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství KÚZK v Almanachu Zlínského kraje.

Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz