Krajští radní schválili investiční záměry ve školství a kultuře za více než 21 milionů

12.06.2020 13:09

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dvě investiční akce ve školství a jednu v kultuře v souhrnné výši přesahující 20 milionů korun schválili krajští radní. Týkají se Odborného učiliště Kelč, Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm a 14|15 Baťova institutu.

„V dubnu a květnu jsme schválili celkem 20 nových investičních akcí na našich školách za téměř 130 milionů korun, nyní jde o další dvě akce za zhruba 16 milionů a k tomu další jednu v oblasti kultury. V investiční aktivitě budeme i nadále pokračovat, abychom co nejvíce podpořili stavební trh, který je v této době pro udržitelnost ekonomiky velmi důležitý,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Všechny tyto akce bychom chtěli stihnout realizovat ještě do konce letošního roku,“ doplnil Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic krajského úřadu.

Na Odborném učilišti Kelč bude odstraněn havarijní stav otopné soustavy v budově. Kotelna školy je již na hranici životnosti, dochází k opakovaným poruchám mechanických částí kotlů i oběhových čerpadel s dopadem na dodávky tepla a teplé užitkové vody. Aktuálním potřebám neodpovídají ani potrubní rozvody a otopné okruhy. Vyměněn zde tedy bude zdroj tepla, potrubní rozvody teplé vody, otopná tělesa a požární vodovod. Celkové náklady: 9,776 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – říjen 2020.

Na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm budou provedeny stavební úpravy domova mládeže. Jejich cílem je využít prostory celého objektu pro ubytování a vzdělávání žáků. Úpravou prostoru v 1. nadzemním podlaží vznikne jedna společenská místnost včetně zázemí s využitím pro vzdělávací akce. V ostatních prostorech bude k dispozici 5 dvou- až třílůžkových pokojů. Ve 2. nadzemním podlaží bude vybudována učebna pro obor prodavač/prodavačka včetně zázemí a 9 dvoulůžkových pokojů. Ve 3. nadzemním podlaží, kde probíhá praktická výuka oboru kadeřník/kadeřnice, i o patro výše, kde jsou situovány ubytovací prostory, budou provedeny drobné stavební úpravy. Celkové náklady: 6,703 milionu korun. Předpokládaná realizace: červenec – listopad 2020.

Pro potřeby krajské příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut bude pořízen nový serverový cluster pro provoz tzv. virtuálních strojů, na kterých běží veškeré serverové aplikace obsluhující IT provoz zde sídlících organizací (14|15 Baťův institut, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně).
„Stávající serverový cluster je již morálně, technicky i technologicky zastaralý jak po stránce hardware, tak po stránce software, a nedostačuje aktuálním nárokům na bezpečnost IT prostředků v uvedeném prostředí. Celkové náklady: 5 milionů korun. Předpokládaná realizace: červen – listopad 2020,“ doplnila Adéla Kousalová, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj