Krajské zastupitelstvo schválilo koncepci vzdělávání

12.02.2020 09:47

ZLÍN – Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání dne 10. února. Jde o strategický dokument, který kraj zpracovává každé čtyři roky pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání. „Koncepce vzdělávání je zpracována v návaznosti na další klíčové krajské strategické dokumenty s cílem zachovat vysokou kvalitu školství a přizpůsobovat případné změny v soustavě škol demografickému vývoji i potřebám zaměstnavatelů v regionu,“ sdělil radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství. „Faktem bohužel je, že během posledních osmnácti let, respektive od roku 2001 do roku 2018, ubylo ve Zlínském kraji přes 12 tisíc obyvatel a trend klesající populační křivky bude pokračovat, pokud se razantní národní podporou rodinné politiky nepodaří tuto tendenci změnit. Na demografickou realitu musí systém školství pružně reagovat,“ dodal Petr Gazdík. Devadesátistránkový dokument analyzuje situaci ve všech stupních vzdělávání – od  předškolního, až po vysokoškolské. Zabývá se rozvojem moderních technologií, mezinárodní spoluprací škol, financováním resortu školství, praktickou uplatnitelností absolventů jednotlivých druhů škol na trhu práce, ale řeší také problematiku rizikového chování dětí a mládeže.

Zlínský kraj nabízí rozsáhlou síť škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V současné době na území kraje působí celkem 600 škol a školských zařízení, největšími zřizovateli jsou obce (448 subjektů) a Zlínský kraj (99 subjektů). Následují soukromí zřizovatelé (41 subjektů), církev (8 subjektů) a stát (4 subjekty). Obce jsou zřizovateli celkem 448 školských příspěvkových organizací.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz , Helena Mráčková