Krajské ocenění získaly i vsetínské pečovatelky

12.12.2017 09:13

VSETÍN - V úterý 5. prosince proběhlo ve zlínské Baťově vile vyhlášení výsledků prvního ročníku ankety Ocenění pečujících osob Zlínského kraje 2017. Mezi oceněnými byly i Božena Macháčková a Jana Matochová ze Vsetína, kterým ocenění v kategorii Pečující osoba předaly krajská radní Michaela Blahová a místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.
Zlínský kraj ocenil tři ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké se zdravotním postižením, a také jeden manželský pár a dvě ženy – pěstounky. „Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor sociálních věcí doručeno 10 návrhů na udělení ocenění v kategorii Pečující osoba a 5 návrhů v kategorii Pěstoun. Každá nominace obsahovala podrobné zdůvodnění, proč je konkrétní člověk k udělení ocenění navržen. Musím konstatovat, že co nominace, to silný příběh. Budu velmi ráda, když tato anketa, vyhlášená letos poprvé v historii kraje, napomůže tomu, aby byla společensky doceněna obětavost a statečnost lidí, kteří na sebe dokáží vzít nesmírně náročnou službu a obstát v ní,“ řekla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku.
Z každé kategorie byli odbornou hodnotící komisí vybráni tři ocenění, kteří kromě květiny a pamětního listu získali také finanční dar 15 tisíc korun. V kategorii Pečující osoba získaly ocenění také Božena Macháčková a Jana Matochová, obě ze Vsetína.
„Nesmírně si vážím obětavosti a nasazení všech, kteří se s láskou starají o své nemohoucí partnery, děti či příbuzné. Jejich přístup a péče je pro nás všechny příkladná a je moc dobře, že se dočkali i veřejného ocenění a uznání,“ uvedla ke všem oceněným místostarostka Simona Hlaváčová.

Adéla Kousalová, s využitím tiskové zprávy Zlínského kraje

Zleva Simona Hlaváčová, Jana Matochová, Božena Macháčková a krajská radní Michaela Blahová. Foto: www.mestovsetin.cz