Krajská rada schválila opravy v nemocnicích za téměř dva miliony korun

05.11.2019 16:08

ZLÍNSKÝ KRAJ – Opravy a technická zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. Práce v celkové výši 1,864 milionu korun budou ještě letos provedeny v Uherskohradišťské, Kroměřížské a Vsetínské nemocnici.
„Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který těmto třem nemocnicím pronajímáme, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují," vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Uherskohradišťská nemocnice bude například realizovat instalaci automatických posuvných vstupních dveří v Izolačním pavilonu (budova 26), výměnu 44 let starého transformátoru za nový v budově trafostanice nebo výměnu výjezdového terminálu parkovacího závorového systému u hlavní vrátnice.
Kroměřížská nemocnice přistoupí k opravě PVC podlah v budově H a k výměně osvětlení v budově A, konkrétně na neurologickém a plicním oddělení. Vsetínská nemocnice  vyměmí vzduchotechniku v budově D.
„Celkově byly či ještě budou v letošním roce ve výše zmíněných třech nemocnicích realizovány opravy a technická zhodnocení majetku za více než 27 milionů korun.
Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku, který ji v roce 2011 převedl Zlínský kraj, proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá,“ upřesnila Adéla Kousalová, krajská tisková mluvčí.
Rudolf  Maňas
Foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz