Krajská rada doporučuje poskytnout obcím dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

05.09.2019 12:12

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje doporučuje zastupitelstvu schválit na základě vyhodnocení předložených žádostí poskytnutí investičních dotací z programu Podpora vodohospodářské infrastruktury čtyřem obcím.

„Ke schválení Zastupitelstvu Zlínského kraje předkládáme dotace v celkové výši 8, 780 milionů korun v následujícím členění: 8, 059 milionů ro obec Dolní Bečva na prodloužení splaškové kanalizace; 553 tisíc korun pro Zádveřice-Rakovou na vodovod v katastru obce Raková; 117 tisíc  korun pro obec Salaš na Uherskohradišťsku na část vodovodního řadu a 51 tisíc korun pro obec Brusné na vykopání studny pro zásobování obce,“ sdělila Margita Balaštíková, krajská radní pro životní prostředí a zemědělství.

Zastupitelstvo Zlínského kraje se návrhem Rady ZK bude zabývat na svém jednání 9. září.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz