Kraj zahájil pilotní projekt využívající metodu BIM – informační model budovy

16.01.2020 17:03

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pilotní projekt spočívající ve 3D skenování a pasportizaci Základní školy praktické v Halenkově zahájil Zlínský kraj. Projekt bude zpracován pomocí moderní metody BIM. Zavádění koncepce metody BIM v České republice, zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu, bylo schváleno v září 2017. Podle této koncepce má být tato metoda do stavební praxe postupně zaváděna v letech 2018–2027. Klíčovým datem je přitom rok 2022, kdy by měla být zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů. BIM je vládou považován za základní nástroj digitalizace ve stavebnictví. Tento pilotní projekt pro Zlínský kraj zpracovává Vysoké učení technické v Brně.  „Chceme být progresivní a aktivně se účastnit implementace BIM v České republice, proto jsme se zařadili do skupiny pilotních projektů České agentury pro standardizaci, která s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracuje na realizaci zmíněné koncepce. Získáme tím mimo jiné potřebné odborné znalosti v této problematice pro naše zaměstnance,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Počátkem prosince již proběhla počáteční část pilotního projektu, a to 3D skenování budovy Základní školy praktické v Halenkově. Po naskenování kompletního exteriéru i interiéru bude vytvořeno „mračno bodů“, které následně poslouží k vytvoření 3D modelu. Vznikne takzvané digitální dvojče. To znamená, že vznikne totožný – virtuální model budovy v poměru 1:1. Díky tomuto modelu bude pak možné získat např. výkresovou dokumentaci – půdorysy, řezy, pohledy atd. Další součástí pilotního projektu je pasportizace celé budovy.

Informační model budovy (BIM – Building Information Management) je proces vytváření a správy dat budovy během celého jejího životního cyklu. Lze si jej představit jako databázi informací, která může zahrnovat kompletní data od prvotního návrhu, přes výstavbu, správu budovy a případné rekonstrukce, až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavby a uvedení prostoru do původního stavu. „Vybrali jsme budovu ve vlastnictví kraje, ke které není k dispozici projektová dokumentace a stejně by se musela pořídit, proto jsme se rozhodli na tomto objektu vyzkoušet pasport do modelu BIM. Do budoucna by tato technologie měla přinést zefektivnění a zkvalitnění práce v oblasti evidence a správy nemovitého krajského majetku,“ řekl vedoucí odboru investic Zlínského kraje Libor Pecháček. 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz, Jan Vandík