Kraj žádá stát o zajištění dotací na provoz sociálních služeb v roce 2019

15.07.2018 12:15

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 1 163 056 000 korun ze státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb v roce 2019. Zákon o sociálních službách totiž krajům stanoví odpovědnost za zajištění dostupnosti sociálních služeb na svém území.

„K plnění této povinnosti se krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Tuto dotaci krajům poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Žádáme Ministerstvo o konkrétní částku peněz, která vychází z potřeb poskytovatelů. Součástí žádosti o dotaci je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje a také popis způsobu rozdělení a čerpání dotace. Všechny tyto informace obsahuje dokument Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji, který schválilo krajské zastupitelstvo dne 25. června,“ sdělila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Tento dokument je nezbytnou součástí žádosti o dotaci, kterou musí kraj předložit nejpozději do 31. července.

Zlínský kraj financuje poskytovatele sociálních služeb také z vlastních zdrojů a z prostředků, které získá z Operačního programu Zaměstnanost, případně z dalších individuálních projektů Evropské unie.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj:
www.kr-zlinsky.cz