Kraj vyhlašuje zakázku na údržbu evropsky významných lokalit

21.01.2019 17:23

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zajištění příznivých podmínek pro ochranu přírody v celkem osmi evropsky významných lokalitách (EVL) na území Zlínského kraje je předmětem veřejné zakázky, jejíž zahájení schválili krajští radní. Tyto lokality o celkové ploše 39 hektarů jsou vyhlášeny jako maloplošná zvláště chráněná území – přírodní památky. Ochranu a péči o ně má na starost Zlínský kraj v rámci soustavy Natura 2000.

„Ve veřejné zakázce vybereme dodavatele, kteří od podzimu 2019 až do konce roku 2022 v těchto lokalitách zajistí zejména odstraňování náletových dřevin a stařiny, potlačování obrostu, údržbu travních porostů a likvidaci invazních rostlin. Právě šíření invazních druhů způsobuje snižování biodiverzity a úbytek původních druhů. Jejich odstraňování je tedy velmi důležité," uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.Předpokládaná hodnota zakázky je 11,415 milionu korun bez DPH. Rozdělena je na osm samostatných částí, podle jednotlivých oblastí. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídek předložených dodavateli. Veřejná zakázka je součástí projektu „„Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“. Ten je v plné výši hrazen z dotace, kterou se kraji podařilo získat z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz