Kraj vloni na podporu zmírnění následků sucha v lesích uvolnil více než 4 miliony korun

30.01.2020 14:17

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ze svého rozpočtu v loňském roce vyčlenil kraj 10 milionů korun na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Dotace byla poskytnuta 52 žadatelům v celkové výši 4,02 milionu korun. „Dotace byla zaměřena na podporu lesnických činností, které vedou ke zvýšení odolnosti a rozmanitosti lesních porostů, a také na projekty, jež umožní zadržení vody v krajině a zamezí rychlému odtoku vody,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Finanční podpora na usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest ve výši 2,63 milionu byla přidělena 16 žadatelům. Dotace na sázení vhodných dřevin a zřizování oplocenek ve výši 1,39 milionu byla rozdělena mezi 36 žadatelů.

V letošním roce má kraj na podporu zmírnění následků sucha v lesích vyčleněnou celkovou částku 7,5 milionu korun.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz , Adéla Čuříková