Kraj vloni hospodařil s přebytkem

26.05.2020 12:04

ZLÍNSKÝ KRAJ – Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2019 projednali krajští radní a doporučili krajskému zastupitelstvu jeho schválení. Vyplývá z něj, že v loňském roce dosáhnul Zlínský kraj přebytku hospodaření.

„Dosáhli jsme toho zejména vyšším plněním příjmů, přesunem některých investičních a projektových akcí do letošního roku, ale také účelným hospodařením a obezřetností ve výdajích. Část přebytku jsme použili na úhradu splátek přijatých úvěrů od Evropské investiční banky a také splátek přijaté návratné finanční pomoci a část nám pak v následujícím rozpočtovém období zajistí finanční krytí našich předešlých závazků. Skutečně volné prostředky ve výši 504 milionů korun byly použity na státem nařízené navýšení platů v příspěvkových organizacích a poslouží také k pokrytí avizovaného výpadku příjmu ze sdílených daní v letošním roce,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za oblast krajských financí.

Příjmy kraje v roce 2019 dosáhly podle vyjádření Sukopa 14 miliard 360 milionů 398 tisíc korun a v meziročním srovnání zaznamenaly růst o více než dvě miliardy, zejména díky vyššímu příjmu dotací na přímé výdaje na vzdělávání, dotací pro poskytovatele sociálních služeb, vyššímu příjmu podílu sdílených daní i příjmu ze splátek prostředků půjčených příspěvkovým organizacím.

„Výdaje představovaly 13 miliard 225 milionů 429 tisíc korun a proti předchozímu roku narostly o 1,145 miliardy. Přes 10 miliard přitom tvořily neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům, z toho více než polovina šla na přímé výdaje do školství. Jednu desetinu (1,318 miliardy) z celkových výdajů tvořily kapitálové, tedy investiční výdaje,“ dodal statutární náměstek hejtmana.
Použity byly například na rozvojové projekty (revitalizace Baťova mrakodrapu, přístavba vzdělávacího a výcvikového střediska zdravotnických záchranářů ve Zlíně, přístavba a vybavení odborných dílen na Střední průmyslové škole Otrokovice, přístavba budovy A v Kroměřížské nemocnici), dále na rozvojové programy (na podporu obnovy venkova, podporu vodohospodářské infrastruktury, zmírnění následků sucha v lesích, dotace pro dobrovolné hasiče, program BESIP) i další projekty a aktivity.

„Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2019 Ministerstvem financí nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti,“ sdělila Alena Zmeková, vedoucí odboru ekonomického krajského úřadu.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj

Statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop