Kraj věnuje sociálním službám ochranné pomůcky

04.08.2020 18:16

ZLÍNSKÝ KRAJ – Radní Zlínského kraje odsouhlasili svěření ochranných prostředků poskytovatelům sociálních služeb. „Jedná se o ochranné prostředky nerozdělené či neodebrané v době nouzového stavu, který Vláda ČR vyhlásila v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Po ukončení nouzového stavu zůstalo ve vlastnictví Zlínského kraje neodebrané množství ochranných pomůcek, testů a desinfekčních prostředků. Poskytovatelům sociálních služeb tak můžeme darovat 100 kusů šitých plášťů, 960 kusů rapidtestů, 1685 litrů desinfekce Anti-COVID a 337 kusů obalů na desinfekci. U rapidtestů se jedná o nevyzvednuté testy, které se vrátily z distribučních míst,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
Rapidtesty kraj obdržel od Ministerstva vnitra ČR a vzhledem k jejich nízkému množství je nabídl příspěvkovým organizacím poskytujícímpobytové sociální služby typu domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby.
„Ohledně desinfekce Anti-COVID byli s nabídkou daru osloveni všichni poskytovatelé sociální služeb působícíve Zlínském kraji, kterým byly ochranné pomůcky distribuovány za nouzového stavu. Rozdělení ochranných pomůcek je výsledkem poptávaného množství ze strany poskytovatelů sociálních služeb,“ doplnila Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj