Kraj uzavře nové smlouvy s dopravci na železnici, budou jimi České dráhy a ARRIVA vlaky

07.01.2019 18:25

ZLÍNSKÝ KRAJ – Záměr uzavřít smlouvy s dvěma dopravci, kteří budou od 15. prosince letošního roku zajišťovat veřejnou drážní dopravu ve Zlínském kraji, schválili krajští radní a v pondělí 7. ledna mu dalo zelenou také krajské zastupitelstvo. Jde o společnosti České dráhy a ARRIVA vlaky.

„Vzhledem k tomu, že nám koncem letošního roku vyprší stávající smlouva na provoz regionální drážní dopravy ve Zlínském kraji, vstoupili jsme vloni do jednání se zájemci o provozování této dopravy pro další období. Vzhledem k časové náročnosti veřejné soutěže a vzhledem k očekávané modernizaci a elektrizaci trati Vizovice – Zlín – Otrokovice jsme zvolili formu přímého zadání, což nám umožňuje platná legislativa. Z důvodu již zmiňované modernizace trati č. 331 jsme navíc kraj rozdělili do tří provozně ucelených souborů,“ informoval Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za oblast dopravy.
Relevantní zájem projevili čtyři dopravci: České dráhy a. s., ARRIVA vlaky s. r. o., LEO Express Tenders s. r. o. a REGIOJET a. s. „Po dobu několika měsíců jsme s nimi intenzivně jednali a závěrečné konzultace pak do konce listopadu vedli s prvními dvěma jmenovanými (přičemž ARRIVA vlaky se spojila s LEO Express Tenders). S těmito dvěma společnostmi - ČD a ARRIVA vlaky jsme se také nakonec rozhodli uzavřít smlouvy, neboť pro jednotlivé provozní soubory předložily nejnižší nabídkové ceny a zároveň splnily námi stanovené standardy a požadavky, co do kvality vozidel i kvality poskytovaných služeb ve vlacích, stanicích a zastávkách. Uzavření konečného znění smluv proběhne začátkem března.“ vysvětlil Pavel Botek, s tím, že po dvou letech dojde ke zhodnocení stavu a objem objednávané dopravy může být upravován až o 25 procent.

Zatímco České dráhy budou na základě nových smluv zajištovat dopravu na linkách v rámci provozních souborů A a C, společnost ARRIVA vlaky na linkách spadajících pod provozní soubor B (podrobné informace viz níže).

O výběru provozovatele linek v rámci provozního souboru D (linky Kroměříž – Zborovice a Kojetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm) prozatím nebylo definitivně rozhodnuto. Ostatní výkony (trati 280 Olomouc/Přerov – Vsetín a 340 Brno – Uherské Hradiště) budou podle mezikrajské smlouvy provozovány Olomouckým respektive Jihomoravským krajem.

Provozní soubor A (nezávislá trakce)
linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, Kroměříž – Zlín – Vizovice, Veselí nad Moravou – Otrokovice – Zlín, Přerov – Zlín
Dopravce: České dráhy a.s.
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)  
Roční výkon: 811 497 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 775 390 vlkm)

Provozní soubor B (nezávislá trakce)
linky Rožnov pod Radhoštěm – Vsetín – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, Staré Město u Uherského Hradiště – Uherský Brod – Bylnice, Uherský Brod/Újezdec – Luhačovice
Dopravce: ARRIVA vlaky s.r.o. 
Doba trvání: 2019 – 2029 (10 let)    
Roční výkon: 1 869 282 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 1 859 583 vlkm)

Provozní soubor C (závislá trakce)
linka Přerov – Břeclav
Dopravce: České dráhy a.s. 
Doba trvání: 2019 – 2023 (4 roky)  
Roční výkon: 1 023 581 vlkm (z toho pro území Zlínského kraje 843 167 vlkm)

Pozn.: vlkm = vlakový kilometr
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer