Kraj si nechá zaktualizovat generel rozvoje Vsetínské nemocnice

02.08.2020 10:26

ZLÍNSKÝ KRAJ – Aktualizaci plánu investičního rozvoje (neboli generelu) Vsetínské nemocnice si nechá zpracovat Zlínský kraj. Vsetínská nemocnice je jednou ze čtyř nemocnic, kterých je Zlínský kraj vlastníkem.
„Poslední verze generelu Vsetínské nemocnice byla zpracována v roce 2014. Protože však musíme zohledňovat logistiku a optimalizaci zdravotnických provozů z pohledu neustále se vyvíjejících požadavků moderní medicíny, rozhodli jsme se nechat generel zaktualizovat,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.   
Aktualizovaný generel řeší etapizaci postupu výstavby a obnovy budov, aby se jasně stanovil postup výstavby s minimálním narušením provozu. Tuto variantu umožňuje dostatečný prostor v areálu Vsetínské nemocnice.
„V současné době probíhá veřejná zakázka na zpracovatele aktualizovaného generelu, který by měl být hotový nejpozději do konce letošního roku,“ informovala Jitka Chobotová z oddělení investic Krajského úřadu Zlínského kraje.

Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj

Ilustrační foto: Archiv KNZ