Kraj se zabývá rozvojem cestovního ruchu na území Zlínského kraje

12.02.2020 10:08

ZLÍN – Zastupitelé Zlínského kraje na svém zasedání schválili Koncepci rozvoje cestovního ruchu na období 2020 – 2030. Dokument a jeho cíle již byl představen odborné veřejnosti a zástupcům veřejného sektoru, a to na úrovni jednotlivých turistických oblastí. „Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje mapuje současný stav cestovního ruchu v kraji, poukazuje na klíčové problémy, na silné stránky, stanovuje cíle, kterých chceme v následujících letech dosáhnout, a rovněž definuje způsob dosažení těchto cílů. Chceme zvýšit povědomí o Zlínském kraji a jeho atraktivních destinacích a přilákat k nám více turistů, kteří by u nás v kraji zůstali více dnů a využili hotelové kapacity k přenocování,“ přiblížil obsah dokumentu radní Jan Pijáček, zodpovědný za cestovní ruch. „Při zpracování koncepce byl uplatněn princip širokého partnerství relevantních partnerů participujících na rozvoji cestovního ruchu v kraji, a to v rámci pracovní skupiny. Tu tvoří zástupci veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. Činnost této pracovní skupiny bude i nadále pokračovat tak, aby došlo k naplnění koncepce,“ uvedl Milan Filip, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020 – 2030 je novým strategickým rozvojovým dokumentem kraje navazujícím na předcházející Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje z let 2015 až 2020.  Zpracovatelem koncepce je společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: www.kr-zlinsky.cz , Adéla Čuříková