Kraj rozšířil stipendijní program pro zdravotníky

13.05.2020 12:03

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo rámec stipendijního programu pro mladé zdravotníky a lékaře, který má od nového školního, respektive akademického, roku změněné podmínky tak, aby na něj dosáhlo více žadatelů. Celkem jsou na tento program v rozpočtu kraje uvolněny dva miliony korun.

„Program na podporu zdravotníků běží ve Zlínském kraji od roku 2016. Nemocnice v kraji, nejen ty, které jsou založené Zlínským krajem, mohou využít finanční spoluúčasti kraje k vyplacení motivačních stipendií, kdy budoucí sestry mohou během posledních dvou ročníků denního studia vyšších odborných či vysokých škol získat 25 tisíc korun, pokud se zaváží, že v konkrétní nemocnici zůstanou tři roky. Medici mohou za stejné období získat 100 tisíc korun, pokud v nemocnici budou jako lékaři pracovat dva roky po získání plné kvalifikace. Nově mohou získat až 40 tisíc korun také studenti kombinovaného studia nelékařských vyšších odborných či vysokoškolských oborů,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová. 

„Zlínský kraj poskytuje nemocnicím 50 procent z částky, druhou část hradí nemocnice ze svých rozpočtů. Rozšířili jsme tento program i pro studenty kombinované formy studia nelékařských oborů, protože je to motivace pro sestry ke specializačnímu studiu, které už i současně pracují. Také jsme zacílili tuto možnost i pro zájemce ze slovenských škol, pokud se zaváží k práci v některé z našich nemocnic,“ sdělil hejtman Jiří Čunek, zodpovědný za zdravotnictví.
„Zlínský kraj prozatím na tuto formu podpory zdravotníků uvolnil částku téměř milion korun,“ dodal hejtman.

Záleží na personální strategii jednotlivých nemocnic, do jaké míry tento motivační nástroj využívají. „Nejlépe se stipendijní program ujal v nemocnici v Uherském Hradišti,“ řekl vedoucí krajského odboru zdravotnictví Karol Muránsky.

V roce 2016 se do programu zapojily Kroměřížská a Uherskohradišťská nemocnice a stipendia byla vyplácena 11 lékařům a šesti sestrám. V roce 2017 tytéž dvě nemocnice vyplatily stipendia pro šest lékařů a pět sester. V roce 2018 stipendijní program využila jen Uherskohradišťská nemocnice pro pět lékařů a šest sester.

V roce 2019 program využily čtyři sestry a pět lékařů v Uherskohradišťské nemocnici, Vsetínské nemocnici a Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.
Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj