Kraj rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb více než 185 tisíc respirátorů

06.11.2020 08:24

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj obdržel od státu zásilku 185 700 kusů respirátorů a zajistí jejich rozdělení mezi poskytovatele sociálních služeb. „Ti mají podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pravidelně testovat své klienty i zaměstnance na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Respirátory obdrží poskytovatelé pobytových sociálních služeb, tedy domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a pobytové a odlehčovací služby. Jde o více než 80 zařízení,“ uvedla krajská radní Michaela Blahová, zodpovědná za oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku.
Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 4. listopadu nařídilo poskytovatelům sociálních služeb provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech svých zaměstnanců i pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelům sociálních služeb.
 „Vyšetření mají provádět s frekvencí jedenkrát za 5 dní zdravotničtí pracovníci zaměstnaní v sociálních službách. Preventivní testy musí pravidelně podstupovat všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb. V případě, že budou mít výsledek vyšetření pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, musí bez prodlení přerušit výkon práce. Pravidelně testovaní budou také klienti sociálních služeb,“ doplnila radní Michaela Blahová. 
Poskytovatelé sociálních služeb musí dále zajistit, aby s účinností od 9. listopadu všichni zaměstnanci používali při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Toto mimořádné opatření platí do skončení nouzového stavu.
„S distribucí respirátorů budou opět pomáhat hasiči, kteří zajistí jejich rozvoz do výdejních míst obcí s rozšířenou působností, kde si zástupci sociálních služeb budou moci respirátory vyzvednout,“ sdělil Robert Pekaj, vedoucí Oddělení pro zvláštní úkoly a bezpečnostní ředitel.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj