Kraj poskytne školám na letošní investiční projekty více než 42 milionů korun

29.01.2018 16:43

ZLÍNSKÝ KRAJ – Financování 13 letošních investičních projektů škol zřizovaných Zlínským krajem schválili krajští radní. Školy na tyto projekty již získaly dotaci z evropských fondů či státního rozpočtu, případně jsou v procesu hodnocení řídícího orgánu. Kraj školám na přípravu a realizaci projektů poskytne peníze prostřednictvím účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku, nebo kombinací obojího. Celkově půjde o více než 42 milionů korun.

„Největší příspěvek ve výši 36,7 milionu korun poskytneme Gymnáziu Holešov, které letos přistoupí k dlouho plánovanému zateplení budovy školy. Jedná se o historický objekt z počátku minulého století. Budou zde vyměněna stávající okna i dveře, zateplena stropní konstrukce a část podkroví posledního nadzemního podlaží, upraven topný systém, rekonstruována fasáda objektu a provedena kompletní oprava střešní konstrukce včetně oken,“ informoval Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro školství.

Přehled investičních projektů

Gymnázium Kroměříž – Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří; příspěvek kraje: 719 tisíc korun

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí – Metrologie pro technické obory; příspěvek kraje: 166 tisíc korun

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště – Dílna HW a počítačových sítí; příspěvek kraje: 71 tisíc korun

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – Modernizace strojírenských dílen; příspěvek kraje: 2,011 milionu korun

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou; příspěvek kraje: 120 tisíc korun

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť – Vybudování nových učeben pro výuku matematiky; příspěvek kraje: 146 tisíc korun

Gymnázium Otrokovice – Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie; příspěvek kraje: 168 tisíc korun

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů; příspěvek kraje: 114 tisíc korun

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín – Zřízení strojírensko-plastikářských dílen; příspěvek kraje: 874 tisíc korun

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů; příspěvek kraje: 181 tisíc korun

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – Modernizace pracoviště praktického vyučování; příspěvek kraje: 323 tisíc korun

Gymnázium L. Jaroše Holešov – Realizace úspor energie – OPŽP; příspěvek kraje: 36,696 milionu korun

Střední průmyslová škola Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření; příspěvek kraje: 470 tisíc korun

Renata Janečková, tisková mluvčí Zlínského kraje

Ilustrační foto: Archiv KNZ