Kraj posílí veřejnou dopravu v regionu, zastupitelé schválili úpravu zakázky

11.09.2018 08:37

ZLÍNSKÝ KRAJ – Úpravu odůvodnění významné veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou od prosince 2019 do roku 2028 schválilo v pondělí 10. září krajské zastupitelstvo.
„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 10,166 miliardy korun bez DPH. Zásadní změnou oproti původní zadávací dokumentaci je výrazné navýšení kilometrických výkonů hrazených Zlínským krajem a optimalizace počtu autobusů,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Naším cílem je posílení autobusových linek ve Zlínském kraji. Proto jsme počet kilometrů navýšili o více než 20 % z původních 20,535 milionů kilometrů za rok na 24,915 miliónů,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. „Přistoupili jsme rovněž k efektivnějšímu nastavení oběhu autobusů. Navýšený výkon bude zajišťovat 344 autobusů, což je dokonce o 12 méně než původně plánovaný počet. Tím dosáhneme provozních úspor v řádech desítek miliónů korun,“ pokračoval Pavel Botek.
Kromě toho jsou hlavními přínosy nového konceptu také rychlost a pravidelnost spojení, moderní vozový park (průměrné stáří maximálně 6 let) a díky plánovanému zavedení jednotného tarifu Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje také příznivá cena jízdného, možnost použití jednoho přestupního jízdního dokladu pro autobus i vlak bez zvýšení ceny a garantované přestupy (návaznosti) mezi jednotlivými druhy dopravy.
„Nový koncept regionální autobusové dopravy jsme připravili ve spolupráci s odbornou firmou Transport Advisory. V navržených jízdních řádech jsme posílili nabídku spojů zejména pro zajištění třísměnného provozu průmyslových zón a významných zaměstnavatelů v regionu, doplnili jsme víkendová a mimošpičková spojení a efektivněji jsme rozložili časové polohy jednotlivých spojů,“ řekl náměstek Botek.
Z důvodu rostoucí ceny pohonných hmot byla podle náměstka hejtmana pro Zlínský kraj zásadní optimalizace struktury vozového parku tak, aby na nevytížené spoje nebyly nasazovány velké autobusy.
Návrhy nových jízdních řádů kraj projednal s obcemi. Vyhověl přitom většině jejich požadavků. Šlo zejména o časové úpravy spojů k zajištění přepravy do škol a zaměstnání a k zajištění přestupních vazeb. „Do zadávací dokumentace budou nakonec začleněny také linky městské autobusové dopravy v Uherském Brodě, Holešově a Rožnově pod Radhoštěm. Tyto linky mají charakter městské hromadné dopravy, avšak nejsou provozovány městy. S uvedenými městy bude uzavřena smlouva o kompenzaci za kilometrické výkony, které bude pro jejich potřeby zajišťovat Zlínský kraj,“ dodala krajská tisková mluvčí. 
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer