Kraj poradil starostům jak úspěšně čerpat dotace

24.01.2019 16:41

ZLÍNSKÝ KRAJ – Informace o aktuálně vyhlášených dotačních programech Zlínského kraje zaměřených na rozvoj venkova, životní prostředí, kulturu i další oblasti nabídnul celodenní seminář, který ve středu 23. ledna pro několik desítek starostů uspořádal Zlínský kraj. Představitelé obcí zde navíc byli seznámeni také s některými národními dotačními programy.

„Jsem velmi rád, že Zlínský kraj tento seminář organizuje a vaše hojná účast svědčí o tom, že to vnímáte stejně. Naší snahou je pomoci vám zorientovat se v dotačních programech, ať už krajských nebo národních, a poskytnout vám nezbytnou metodickou podporu. V poslední době často slýchám, že dotace jsou neslušné slovo. Co se týká obcí a obecních rozpočtů, tak to určitě neplatí. Jsou to vlastně naše daně, které se tady vybírají a přerozdělují. A pro ty z vás, kteří jste šikovní, zajímáte se a máte je možnost čerpat, by bylo nerozumné, abyste nezkusili na ně dosáhnout. Věřím, že vám k tomu pomůže i tento seminář,“ řekl v úvodu směrem k přítomným starostům statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop, který akci zahájil společně s krajským radním Janem Pijáčkem, zodpovědným za řízení dotačních programů.

Zástupci obcí se na semináři postupně seznámili s krajskými dotační programy zaměřenými na podporu obnovy venkova, budování vodohospodářské infrastruktury, zmírnění následků sucha v lesích, rozvoj ekologických aktivit, včelařství, úpravu lyžařských běžeckých tras, bezpečnost silničního provozu, podporu kulturních aktivit a stavební obnovu památek.

„Ke všem těmto programům pohovořili příslušní zaměstnanci krajského úřadu, kteří mají administraci programů na starosti, a podali informace o jejich zaměření, harmonogramu, podmínkách získání dotace či lhůtě a způsobu podávání žádostí. Odpovídali také na dotazy. Zazněly také aktuální informace o projektu Otevřené brány a podpoře sportu v obcích do 2 000 obyvatel,“ informovala krajská n tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Odpolední blok patřil informacím o některých národních dotačních titulech, vyhlašovaných například ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, kultury nebo Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zlínský kraj má letos pro své dotační programy vyčleněno 150 milionů korun. Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy k celkem 19 dotačním programům. Jejich přehled je k dispozici na webu Zlínského kraje, v sekci Dotace/Aktuálně vyhlášené výzvy (https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-4106.html).
Vlastimil Langer

Foto: www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz