Kraj pomůže Hulínu s odloženou opravou střechy kostela

17.01.2019 12:36

ZLÍNSKÝ KRAJ – Krajská rada doporučuje Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 1,5 milionu korun Římskokatolické farnosti Hulín na opravu střechy kostela sv. Václava v Hulíně. Informaci poskytla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Aby se zabránilo nevratnému poškození kulturní památky, bylo již v červnu 2018 Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleno poskytnutí individuální dotace. Jelikož z důvodu špatných klimatických podmínek a s tím spojenými technickými problémy, které zkomplikovaly stavebně náročnou výměnu střechy, nebylo možné projekt realizovat v původním termínu, tj. do konce roku 2018, došlo k výpovědi smlouvy a byla podána nová žádost. Celý projekt bude ukončen v termínu do konce května 2019,“ vysvětlil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který zodpovídá za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.

Na opravě havarijního stavu střechy kostela, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a je významnou stavební dominantou Hulína, se finančně podílí kromě samotné farnosti také Arcibiskupství olomoucké, město Hulín i mnoho soukromých dárců.

Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz