Kraj podpořil výstavbu kaple v Kudlovicích

03.10.2020 18:14

 ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí individuální dotace na kamennou dlažbu Kaple Andělů Strážných v Kudlovicích. „Na Zlínský kraj se obrátil Spolek Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích, požadující dotaci ve výši 196 tisíc korun, maximálně však 65 procent z celkových způsobilých výdajů,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Kaple se staví již téměř deset let. Finanční prostředky jsou získávány ze sbírek a z darů od občanů, podnikatelů a dobrovolníků a na financování se pravidelně podílí i obec, přesto však stále na dokončení chybí zhruba jeden a půl milionu korun. Občané nemají možnost navštěvovat bohoslužby přímo v místě, jsou nuceni dojíždět do okolních kostelů, avšak každý není motorizován a veřejná doprava funguje v minimálním rozsahu,“ sdělil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, mládež a sport.
„Dotace přispěje k rychlejšímu zprovoznění kaple, která bude mít značný význam pro propojení duchovní a kulturní a tradice,“ dodal radní.

Dotace kraje je tedy příspěvkem na tuto sakrální stavbu, kde již bylo díky zdrojům obce a řady donátorů proinvestováno deset milionů korun.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj