Kraj podpořil rekonstrukce knihoven, sportovišť, chodníků, ale také pořízení územních plánů

30.01.2018 12:25

ZLÍNSKÝ KRAJ – Více než 28 milionů korun vyplatil Zlínský kraj obcím ze svého Programu na podporu obnovy venkova obcím na projekty, vyhlášeného pro rok 2016. Vyplývá to z vyhodnocení programu, kterým se dnes zabývala Rada Zlínského kraje.

„Prostřednictvím tohoto programu pomáháme obcím do dvou tisíc obyvatel uskutečňovat jejich projekty zaměřené jednak na obnovu obecního majetku, ale také na zpracování územních plánů. Na obnovu obecního majetku mohly obce získat až jeden milion korun, na zpracování územních plánů až 250 tisíc korun,“ vysvětlil radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

„V rámci prvního dotačního titulu, určeného na obnovu obecního majetku, přijal kraj celkem 89 žádostí, z nichž po kontrole a vyhodnocení podpořil 42 projektů. Byly mezi nimi například rekonstrukce knihoven v Košíkách a Vidčích, oprava chodníků v Hutisku-Solanci, Komárově, Kostelanech nad Moravou a Polici, stavební úpravy hřbitovů v Senince, Věžkách a Újezdu nebo modernizace sportovišť v Brusném, Horní Lidči, Lhotě u Vsetína a Slavkově pod Hostýnem.“ Informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.

V druhém dotačním titulu, zacíleném na zpracování územních plánů, bylo doručeno celkem 10 žádostí, po kontrole a vyhodnocení bylo podpořeno devět z nich. Díky tomu tak k vypracování nového územního plánu, případně jeho návrhu nebo změny, mohly přistoupit obce Cetechovice, Chvalčov, Nová Dědina, Krhová, Honětice, Hvozdná, Zborovice, Zlámanec a Žeranovice.

„U projektů na zpracování územních plánů měly obce pro ukončení jejich realizace stanoven termín do konce listopadu 2017, proto byl celý program vyhodnocen až nyní,“ vysvětlil radní Jan Pijáček.

O dotace z Programu na podporu obnovy venkova mohou obce žádat i letos. Oproti předchozím letům Zlínský kraj významně navýšil alokaci pro tento program, připraveno je 40 milionů korun. Příjem elektronických žádostí byl zahájen před týdnem a poběží až do 22. února 2018, 12 hodin. S tím, na co lze žádat a jak při tom správně postupovat, byli starostové seznámeni na semináři, který pro ně kraj uspořádal v pátek 26. ledna. Podrobné informace o tomto i dalších krajských dotačních programech lze získat také na webu Zlínského kraje, v sekci Dotace (https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html).
Vlastimil Langer

Dětský areál v centru Hvozdné. Foto: Vlastimil Langer