Kraj podpoří prevenci rizikového chování mládeže

10.12.2017 10:48

ZLÍNSKÝ KRAJ – Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování, a zároveň uvolnění částky 706 tisíc korun k těmto účelům schválila Rada Zlínského kraje. Informoval o tom radní pro školství Petr Gazdík.
Cílem programu je předcházet dlouhodobou systematickou primární prevencí rizikovému chování dětí a mládeže a také zlepšit sociální klima v kolektivech dětí i mezi žáky a učiteli. „Jsou dobré zkušenosti s tím, že pokud školy prostřednictvím vhodných projektů organizují zajímavé aktivity na vytváření zdravých vztahů i na posílení sebeúcty dětí a teenagerů, a pokud se systematicky a cílevědomě ve školách vytváří přívětivá atmosféra a nulová tolerance jevům, jako je například šikana, přináší to pozitivní výsledky,“ řekl radní Petr Gazdík.
„Podle údajů krajského odboru školství, mládeže a sportu má v současné době z celkového počtu žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji přes 21 procent chlapců a dívek problém se záškoláctvím a téměř 30 procent žáků si řádně neplnění školní povinnosti, přes 18 procent mladistvých přiznává, že kouří, přes 13 procent žáků vykazuje závislost na mobilních telefonech,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
„Pozitivním trendem je poměrně výrazné snížení počtu mladistvých uživatelů drog. Zatímco okolo roku 2010 bylo na školách asi ve 170 případech zjištěno zneužívání drog, většinou konopných, podle posledních výzkumů z loňského školního roku to bylo už jen 70 případů. Stejně tak se snížil počet případů zneužívání alkoholu z 800 v roce 2014 na necelých 200 v letošním roce,“ přiblížil situaci ve Zlínském kraji Petr Gazdík.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude od 18. do 31. ledna.

Více na webu www.kr-zlinsky.cz. Problematikou prevence sociálně patologických jevů mládeže se zabývá také web www.zkola.cz, resp. https://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Zdrave-do-zivota.aspx.
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz