Kraj chce podpořit nový knihovní systém ve svých kulturních organizacích

09.10.2019 08:20

ZLÍNSKÝ KRAJ – Pořízení nového knihovního systému pro příspěvkové organizace v resortu kultury a zároveň poskytnutí investičního příspěvku 449 tisíc korun na rok 2020 pro Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které je žadatelem o dotaci a iniciátorem projektu, schválila Rada Zlínského kraje.

„Rada zároveň doporučuje Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 ve výši 931 tisíc korun na tento projekt, který se bude realizovat, pokud Slovácké muzeum uspěje s žádostí o dotaci z národního dotačního programu Ministerstva kultury nazvaného Veřejné informační služby knihoven,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Chceme podpořit iniciativu Slováckého muzea na pořízení nového knihovního systému pro šest krajských příspěvkových organizací z resortu kultury, protože současný systém Clavius je již zastaralý a na hranici bezpečného provozu. Nový knihovní systém umožní propojit spolupráci napříč paměťovými organizacemi a zkvalitní jimi poskytované knihovnické služby i samotný provozní chod těchto specializovaných knihoven s unikátními knižními fondy,“ řekl radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.  

„Náklady na realizaci projektu jsou vyčísleny na 1, 380 milionu korun včetně DPH a předpokládaná dotace Ministerstva kultury by měla pokrýt až 70 procent z celkových výdajů.

Pokud Slovácké muzeum dotaci získá, bude mít ve své správě pořízenou multilicenci, centrální provoz a správu systému pak bude zajišťovat IT centrum Krajského úřadu Zlínského kraje,“ dodal krajský radní.

Knihovní systém je koncipován pro šest organizací, mezi nimiž jsou Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska, Muzeum regionu Valašsko a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz