Kraj bude s nemocnicemi pokračovat ve stipendiích pro budoucí lékaře a sestry

14.11.2017 20:19

ZLÍNSKÝ KRAJ – Poskytnutí dotací Krajské nemocnici T. Bati, Kroměřížské nemocnici a Uherskohradišťské nemocnici, které je využijí pro vyplácení stipendií budoucím lékařům a zdravotním sestrám, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila jejich schválení krajskému zastupitelstvu.
„Kraj tak hodlá společně s nemocnicemi nadále pokračovat v poskytování stipendií studentům předposledních a posledních ročníků vysokých či vyšších odborných škol, kteří se rozhodnou po absolvování studia v těchto nemocnicích pracovat. Chce tím přispět k řešení nedostatku lékařů i nelékařského zdravotnického personálu v těchto zařízeních,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
Uvedené nemocnice zažádaly o finanční podporu ze stipendijního programu pro zdravotnické obory, který kraj vyhlásil v červnu. Všechny předložené žádosti úspěšně prošly hodnocením a byly tak doporučeny ke schválení. „Uherskohradišťská nemocnice má obdržet 200 tisíc korun, Kroměřížská nemocnice 62 500 tisíc korun a Krajská nemocnice T. Bati 50 tisíc korun. K těmto penězům nemocnice přidají své vlastní prostředky ve stejné výši a následně budou moci přistoupit k vyplácení stipendií studentům lékařského oboru ve výši 50 tisíc korun a studentů nelékařského oboru ve výši 25 tisíc korun. Celkem budou stipendia poskytnuta sedmi lékařům a 10 sestrám,“ upřesnila tisková mluvčí.
Zlínský kraj stipendijní program pro zdravotnické obory poprvé vyhlásil již v loňském roce, kdy se do něj zapojily Kroměřížská a Uherskohradišťská nemocnice. Stipendia poskytly celkem 11 lékařům a šesti sestrám. Nyní se tedy do stipendijního programu přidala i Krajská nemocnice T. Bati.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ